لینک به روزنه

www.rovzane.com

استخدام منشی جهت کار در نمایندگی بیمه

به یک نفر منشی خانم جهت کار در نمایندگی بیمه آسیا با مدرک حداقل دیپلم اشنا به کامپیوتر و روابط عمومی بالا نیازمندیم

عربخانی
09159341120 - 09159341120
140 روز پیش
بلوار جمهوری- روبروی تالار بعثت- نمایندگی بیمه آسیا- عربخانی
248

پل های ارتباطی کاربران گرامی با روزنه

مناسبت ها

هموطنان عزیز کرمانشاهی تسلیت

تبلیغات

دریافت اخبار نیشابور
شهروند خبرنگار

اوقات شرعی نیشابور

۰۴:۴۶
۰۶:۱۶
۱۱:۲۰
۱۶:۲۴
۱۶:۴۲

آمار بازدیدکنندگان

۵
۴۵۱
۳۴۹۳
۸۷۱۵۷۳۹