لینک به روزنه

www.rovzane.com

استخدام منشی جهت کار در نمایندگی بیمه

به یک نفر منشی خانم جهت کار در نمایندگی بیمه آسیا با مدرک حداقل دیپلم اشنا به کامپیوتر و روابط عمومی بالا نیازمندیم

عربخانی
09159341120 - 09159341120
85 روز پیش
بلوار جمهوری- روبروی تالار بعثت- نمایندگی بیمه آسیا- عربخانی
225

پل های ارتباطی کاربران گرامی با روزنه

مناسبت ها

فهرست وقایع ماه محرم الحرام

تبلیغات

دریافت اخبار نیشابور
شهروند خبرنگار

اوقات شرعی نیشابور

۰۳:۵۸
۰۵:۲۴
۱۱:۲۶
۱۷:۲۷
۱۷:۴۵

آمار بازدیدکنندگان

۷
۲۴۴
۲۴۹۷
۸۵۶۷۱۵۴