لینک به روزنه

www.rovzane.com

دنبال کارباروزی حلال میگردم

جوشکارco2 هستم متاهلم بچه مشهدم ولی ساکن نیشابورم دنبال کارباروزی حلال میگردم دارای گواهینامه پایه2وباخاورونیسان هم کارکردم تاریخ صدور گواهینامه29/7/1377میباشم ممنون ازتمام خواهرانوبرادرانکه منویاری کنن

09159525827 -09156887725
202 روز پیش
186

پل های ارتباطی کاربران گرامی با روزنه

تبلیغات

دریافت اخبار نیشابور
شهروند خبرنگار

اوقات شرعی نیشابور

۰۵:۱۳
۰۶:۴۲
۱۱:۴۶
۱۶:۵۰
۱۷:۰۸

آمار بازدیدکنندگان

۷
۴۴۶
۲۰۳۹
۸۹۰۱۰۰۵