لینک به روزنه

www.rovzane.com

دنبال کارباروزی حلال میگردم

جوشکارco2 هستم متاهلم بچه مشهدم ولی ساکن نیشابورم دنبال کارباروزی حلال میگردم دارای گواهینامه پایه2وباخاورونیسان هم کارکردم تاریخ صدور گواهینامه29/7/1377میباشم ممنون ازتمام خواهرانوبرادرانکه منویاری کنن

09159525827 -09156887725
139 روز پیش
184

پل های ارتباطی کاربران گرامی با روزنه

مناسبت ها

هموطنان عزیز کرمانشاهی تسلیت

تبلیغات

دریافت اخبار نیشابور
شهروند خبرنگار

اوقات شرعی نیشابور

۰۴:۴۶
۰۶:۱۶
۱۱:۲۰
۱۶:۲۴
۱۶:۴۲

آمار بازدیدکنندگان

۱۱
۸۹۰
۳۴۹۳
۸۷۱۶۱۷۸