لینک به روزنه

www.rovzane.com

يک خانم جهت کار در تايپ و تکثير

يک خانم جهت کار در تايپ و تکثير بصورت يک شيفت ساعت کاري از8 صبح الي 1/30 نيازمنديم .

انتظاري
05142245438 - 09156973070
305 روز پیش
خيابان مدرس بعد از هتل کمال الملک نبش مدرس 2
166

پل های ارتباطی کاربران گرامی با روزنه

مناسبت ها

دکتر مریم جغتایی، متخصص بیماری های داخلی
کمپین حمایت از کالای ایرانی

اوقات شرعی نیشابور

۰۳:۲۸
۰۵:۱۸
۱۲:۳۷
۱۹:۵۵
۲۰:۱۶

آمار بازدیدکنندگان

۱۶
۳۱۳۳
۶۳۴۳
۹۳۰۳۱۴۹