لینک به روزنه

www.rovzane.com

يک خانم جهت کار در تايپ و تکثير

يک خانم جهت کار در تايپ و تکثير بصورت يک شيفت ساعت کاري از8 صبح الي 1/30 نيازمنديم .

انتظاري
05142245438 - 09156973070
91 روز پیش
خيابان مدرس بعد از هتل کمال الملک نبش مدرس 2
149

پل های ارتباطی کاربران گرامی با روزنه

مناسبت ها

خراسان می‎دهد بوی مدینه/خراسان کوه غم دارد به سینه

تبلیغات

دریافت اخبار نیشابور
شهروند خبرنگار

اوقات شرعی نیشابور

۰۴:۴۸
۰۶:۱۸
۱۱:۲۰
۱۶:۲۳
۱۶:۴۱

آمار بازدیدکنندگان

۱۲
۴۶۹
۳۵۹۰
۸۷۲۵۶۷۷