لینک به روزنه

www.rovzane.com

کارگرمرغداری

نیازمند کارگر مرغداری باحقوق ۹۰۰تومان در ماه وخرج خوردوخوراک برعهده ماست هفته ای یک روز مرخصی ساعات کاری به صورت ۲۴ساعته میباشد

محمد بهشتی فرد
۰۹۱۵۳۵۱۹۰۴۹ - ۰۹۱۵۳۵۱۹۰۴۹
83 روز پیش
133

پل های ارتباطی کاربران گرامی با روزنه

مناسبت ها

خراسان می‎دهد بوی مدینه/خراسان کوه غم دارد به سینه

تبلیغات

دریافت اخبار نیشابور
شهروند خبرنگار

اوقات شرعی نیشابور

۰۴:۴۸
۰۶:۱۸
۱۱:۲۰
۱۶:۲۳
۱۶:۴۱

آمار بازدیدکنندگان

۱۲
۴۳۵
۳۵۹۰
۸۷۲۵۶۴۳