لینک به روزنه

www.rovzane.com

کارگرمرغداری

نیازمند کارگر مرغداری باحقوق ۹۰۰تومان در ماه وخرج خوردوخوراک برعهده ماست هفته ای یک روز مرخصی ساعات کاری به صورت ۲۴ساعته میباشد

محمد بهشتی فرد
۰۹۱۵۳۵۱۹۰۴۹ - ۰۹۱۵۳۵۱۹۰۴۹
26 روز پیش
66

پل های ارتباطی کاربران گرامی با روزنه

مناسبت ها

فهرست وقایع ماه محرم الحرام

تبلیغات

دریافت اخبار نیشابور
شهروند خبرنگار

اوقات شرعی نیشابور

۰۴:۰۰
۰۵:۲۶
۱۱:۲۵
۱۷:۲۴
۱۷:۴۲

آمار بازدیدکنندگان

۱۵
۲۰۸۸
۲۳۴۳
۸۵۷۳۳۶۵