لینک به روزنه

www.rovzane.com

همکار خانم جهت امور دفتری

یک نفر همکار خانم آشنا به کامپیوتر جهت امور دفتری شرکت ساختمانی, محدوده خیابان دارایی نیازمندیم- ساعات کاری 8 ساعت در دو شیفت- حقوق توافقی تلفن تماس پیامک و تلگرام : 09366688635- 05143358790

05143358790 - 09366688635
85 روز پیش
خ دارایی
238

پل های ارتباطی کاربران گرامی با روزنه

تبلیغات

دریافت اخبار نیشابور
شهروند خبرنگار

اوقات شرعی نیشابور

۰۵:۰۵
۰۶:۳۷
۱۱:۲۹
۱۶:۲۱
۱۶:۴۰

آمار بازدیدکنندگان

۱۶
۲۷۹۲
۳۰۱۴
۸۷۹۰۱۹۸