لینک به روزنه

www.rovzane.com

همکار خانم جهت امور دفتری

یک نفر همکار خانم آشنا به کامپیوتر جهت امور دفتری شرکت ساختمانی, محدوده خیابان دارایی نیازمندیم- ساعات کاری 8 ساعت در دو شیفت- حقوق توافقی تلفن تماس پیامک و تلگرام : 09366688635- 05143358790

05143358790 - 09366688635
30 روز پیش
خ دارایی
166

پل های ارتباطی کاربران گرامی با روزنه

مناسبت ها

فهرست وقایع ماه محرم الحرام

تبلیغات

دریافت اخبار نیشابور
شهروند خبرنگار

اوقات شرعی نیشابور

۰۴:۲۰
۰۵:۴۵
۱۱:۱۹
۱۶:۵۳
۱۷:۱۰

آمار بازدیدکنندگان

۱۷
۱۴۲۲
۳۰۹۷
۸۶۳۱۵۹۴