لینک به روزنه

www.rovzane.com

نیازمند همکار خانم جهت امور دفتری در شرکت معتبر

یک نفر همکار خانم جهت امور دفتر داری (منشی) شرکت ساختمانی واقع در محدوده چهارراه دارایی و امیرکبیر, نیازمندیم. ساعات کاری 8 ساعت در دو شیفت, حقوق توافقی- تماس و تلگرام: 09366688635-05143358790

شرکت ساختمانی
05143358790 - 09366688635
75 روز پیش
خ دارایی- تقاطع دارایی و امیرکبیر
213

پل های ارتباطی کاربران گرامی با روزنه

تبلیغات

دریافت اخبار نیشابور
شهروند خبرنگار

اوقات شرعی نیشابور

۰۵:۱۳
۰۶:۴۲
۱۱:۴۶
۱۶:۵۰
۱۷:۰۸

آمار بازدیدکنندگان

۷
۴۴۹
۲۰۳۹
۸۹۰۱۰۰۸