لینک به روزنه

www.rovzane.com

نیازمند همکار خانم جهت امور دفتری در شرکت معتبر

یک نفر همکار خانم جهت امور دفتر داری (منشی) شرکت ساختمانی واقع در محدوده چهارراه دارایی و امیرکبیر, نیازمندیم. ساعات کاری 8 ساعت در دو شیفت, حقوق توافقی- تماس و تلگرام: 09366688635-05143358790

شرکت ساختمانی
05143358790 - 09366688635
166 روز پیش
خ دارایی- تقاطع دارایی و امیرکبیر
237

پل های ارتباطی کاربران گرامی با روزنه

مناسبت ها

دکتر مریم جغتایی، متخصص بیماری های داخلی
کمپین حمایت از کالای ایرانی

تبلیغات

دریافت اخبار نیشابور
شهروند خبرنگار

اوقات شرعی نیشابور

۰۴:۲۰
۰۵:۵۳
۱۲:۳۳
۱۹:۱۴
۱۹:۳۲

آمار بازدیدکنندگان

۶
۳۴۰
۳۳۰۸
۹۱۰۷۴۴۵