لینک به روزنه

www.rovzane.com

جویای کار

سلام جوانی ۲۰ ساله هستم دانشجوی ترم اول کارشناسی عمران جویای کار هستم متناسب با رشتم اشنایی کامل بانرم افزار اتوکد دارم و جویای کار دیگرهم هستم به علت داشتن کلاس درشیفت صب تا بعداز ظهر میتوانم از بعدازظهر تا شب کار کنم خیلی به این کار نیاز دارم.

مسعود محمدی
09227682715
ehyayeesomayeh@gmail.com
34 روز پیش
سه راه ایمان مجتمع فیروزه بلوک ۱طبقه سوم واحد ۱۳ محمدی
42

پل های ارتباطی کاربران گرامی با روزنه

مناسبت ها

دکتر مریم جغتایی، متخصص بیماری های داخلی

تبلیغات

دریافت اخبار نیشابور
شهروند خبرنگار

اوقات شرعی نیشابور

۰۵:۱۱
۰۶:۳۷
۱۲:۴۲
۱۸:۴۷
۱۹:۰۴

آمار بازدیدکنندگان

۱۰
۲۳۵۳
۱۴۰۹
۹۰۳۳۹۹۷