لینک به روزنه

www.rovzane.com

منشی خانم جهت امور اداری

به یک منشی خانم با تحصیلات لیسانس و ترجیحا متاهل برای انجام امور اداری نیازمندیم ساعات کاری ۹ الی ۱۳ و ۱۷ الی ۲۰ حقوق ۴۰۰ الی ۵۰۰ 09023501200

۱
۱ - ۱
۱
۱
373 روز پیش
۱
۱
385

پل های ارتباطی کاربران گرامی با روزنه

اوقات شرعی نیشابور

۰۳:۳۵
۰۵:۲۱
۱۲:۳۱
۱۹:۴۳
۲۰:۰۲

آمار بازدیدکنندگان

۱۱
۷۵۱
۱۵۰۱
۱۰۱۱۸۳۳۴