لینک به روزنه

www.rovzane.com

کارگر مرغداری

یک نفر نیرو جهت کار در مرغداری با حقوق ۹۰۰تومان در ماه همراه با خرج ماهانه وهفته ای یک روز مرخصی نیازمندیم سالن به صورت اتومات می باشد

محمد بهشتی فرد
۰۹۱۵۳۵۱۹۰۴۹ - ۰۹۱۵۳۵۱۹۰۴۹
17 روز پیش
نیشابور
95

پل های ارتباطی کاربران گرامی با روزنه

مناسبت ها

دکتر مریم جغتایی، متخصص بیماری های داخلی
کمپین حمایت از کالای ایرانی

اوقات شرعی نیشابور

۰۳:۲۷
۰۵:۱۷
۱۲:۳۶
۱۹:۵۵
۲۰:۱۵

آمار بازدیدکنندگان

۱۱
۴۱۴۴
۴۷۷۰
۹۲۹۲۰۳۴