لینک به روزنه

www.rovzane.com

کارگر مرغداری

یک نفر نیرو جهت کار در مرغداری با حقوق ۹۰۰تومان در ماه همراه با خرج ماهانه وهفته ای یک روز مرخصی نیازمندیم سالن به صورت اتومات می باشد

محمد بهشتی فرد
۰۹۱۵۳۵۱۹۰۴۹ - ۰۹۱۵۳۵۱۹۰۴۹
191 روز پیش
نیشابور
251

پل های ارتباطی کاربران گرامی با روزنه

مناسبت ها

کمپین حمایت از کالای ایرانی

اوقات شرعی نیشابور

۰۵:۰۵
۰۶:۳۷
۱۱:۲۹
۱۶:۲۱
۱۶:۴۰

آمار بازدیدکنندگان

۱۳
۱۷۷۰
۲۰۴۵
۹۷۴۷۰۷۱