لینک به روزنه

www.rovzane.com

آشپز و کارگرساده

آشپز ماهر متعهد به کار و کارگر ساده با تجربه کار در آشپزخانه با حقوق خوب فوري نيازمنديم - خيابان مدرس بين مدرس 2 و 4 آشپزخانه ضامن آهو 091230750932

اميد
05142245438 - 091230750932
25 روز پیش
خيابان مدرس بين مدرس 2و4 آشپزخانه ضامن آهو
101

پل های ارتباطی کاربران گرامی با روزنه

مناسبت ها

کمپین حمایت از کالای ایرانی

اوقات شرعی نیشابور

۰۴:۱۸
۰۵:۵۳
۱۲:۳۹
۱۹:۲۴
۱۹:۴۲

آمار بازدیدکنندگان

۸
۹۱۶
۱۹۶۰
۹۴۷۵۹۸۹