لینک به روزنه

www.rovzane.com

فروشنده و حسابدار

یک نفر فروشنده باروابط عمومی بالاتمام وقت دوشیفت یک نفرحسابدارباروابط عمومی بالاتمام وقت2شیفت ساعت کاری8تا14 و 16 تا 22 1هفته ازمایشی حقوق ماهی800 تومان

علیرضا دیدار
05142250072 - 09358992026
9 روز پیش
بلواربعثت بین خاتم و بعثت 44
66

پل های ارتباطی کاربران گرامی با روزنه

مناسبت ها

کمپین حمایت از کالای ایرانی

اوقات شرعی نیشابور

۰۴:۱۹
۰۵:۴۵
۱۱:۱۹
۱۶:۵۴
۱۷:۱۱

آمار بازدیدکنندگان

۱۴
۹۳۷
۲۳۷۱
۹۶۰۹۳۳۰