لینک به روزنه

www.rovzane.com

فروشنده و حسابدار

یک نفر فروشنده باروابط عمومی بالاتمام وقت دوشیفت یک نفرحسابدارباروابط عمومی بالاتمام وقت2شیفت ساعت کاری8تا14 و 16 تا 22 1هفته ازمایشی حقوق ماهی800 تومان

علیرضا دیدار
05142250072 - 09358992026
227 روز پیش
بلواربعثت بین خاتم و بعثت 44
274

پل های ارتباطی کاربران گرامی با روزنه

اوقات شرعی نیشابور

۰۳:۳۷
۰۵:۲۲
۱۲:۳۱
۱۹:۴۱
۲۰:۰۱

آمار بازدیدکنندگان

۷
۳۶۶
۱۵۲۷
۱۰۱۱۴۷۵۹