لینک به روزنه

www.rovzane.com

فروشنده و حسابدار

یک نفر فروشنده باروابط عمومی بالاتمام وقت دوشیفت یک نفرحسابدارباروابط عمومی بالاتمام وقت2شیفت ساعت کاری8تا14 و 16 تا 22 1هفته ازمایشی حقوق ماهی800 تومان

علیرضا دیدار
05142250072 - 09358992026
135 روز پیش
بلواربعثت بین خاتم و بعثت 44
272

پل های ارتباطی کاربران گرامی با روزنه

مناسبت ها

بیانیه «گام دوم انقلاب» خطاب به ملت ایران

اوقات شرعی نیشابور

۰۴:۴۸
۰۶:۱۳
۱۱:۴۸
۱۷:۲۳
۱۷:۴۰

آمار بازدیدکنندگان

۱۱
۱۶۶۹
۲۴۷۸
۹۸۸۵۱۵۶