لینک به روزنه

www.rovzane.com

فروشنده و نیروی کار خانم

1 نفر فروشنده جهت همکاری در زمینه فروش لوازم برق ساختمان در فروشگاه 1 نفر نیروی کار جهت تولید لوازم نورپردازی در کارگاه ساعت کاری8تا14 و 16تا22 هر روز هفته اول ازمایشی حقوق 30 روز کار 800 تومان 09902242066 بلواربعثت بین خاتم و بعثت44 لطفا دقیق مطالعه و درصورت پذیرش تماس بگیرید تشکر

علیرضا دیدار
05142250072 - 09358992026
157 روز پیش
بلواربعثت بین خاتم و بعثت 44
234

پل های ارتباطی کاربران گرامی با روزنه

مناسبت ها

بیانیه «گام دوم انقلاب» خطاب به ملت ایران

اوقات شرعی نیشابور

۰۵:۱۱
۰۶:۳۷
۱۲:۴۲
۱۸:۴۷
۱۹:۰۴

آمار بازدیدکنندگان

۷
۳۴۷
۱۷۱۲
۹۹۴۷۶۵۶