لینک به روزنه

www.rovzane.com

شاگرد مغازه

به1نفر شاگرد آقانیازمندیم حداقل مدرک تحصیلی سیکل متعهد و وفادار جهت فروشندگی فروشگاه لوازم برق ساختمان روشنایی ابرشهر بلوار بعثت44 حقوق ماهی600 تومن 09902242066 دیدار

علیرضا دیدار
05142250072 - 09358992026
8 روز پیش
بلواربعثت بین خاتم و بعثت44
53

پل های ارتباطی کاربران گرامی با روزنه

مناسبت ها

کمپین حمایت از کالای ایرانی

اوقات شرعی نیشابور

۰۵:۰۴
۰۶:۳۷
۱۱:۲۸
۱۶:۲۰
۱۶:۴۰

آمار بازدیدکنندگان

۱۲
۶۸۳
۲۹۰۳
۹۷۴۳۹۳۹