لینک به روزنه

www.rovzane.com

شاگرد مغازه

به1نفر شاگرد آقانیازمندیم حداقل مدرک تحصیلی سیکل متعهد و وفادار جهت فروشندگی فروشگاه لوازم برق ساختمان روشنایی ابرشهر بلوار بعثت44 حقوق ماهی600 تومن 09902242066 دیدار

علیرضا دیدار
05142250072 - 09358992026
139 روز پیش
بلواربعثت بین خاتم و بعثت44
262

پل های ارتباطی کاربران گرامی با روزنه

اوقات شرعی نیشابور

۰۴:۲۰
۰۵:۵۳
۱۲:۳۳
۱۹:۱۴
۱۹:۳۲

آمار بازدیدکنندگان

۸
۷۷
۲۹۳۵
۱۰۰۴۴۳۵۱