لینک به روزنه

www.rovzane.com

شاگرد مغازه

به1نفر شاگرد آقانیازمندیم حداقل مدرک تحصیلی سیکل متعهد و وفادار جهت فروشندگی فروشگاه لوازم برق ساختمان روشنایی ابرشهر بلوار بعثت44 حقوق ماهی600 تومن 09902242066 دیدار

علیرضا دیدار
05142250072 - 09358992026
78 روز پیش
بلواربعثت بین خاتم و بعثت44
228

پل های ارتباطی کاربران گرامی با روزنه

مناسبت ها

بیانیه «گام دوم انقلاب» خطاب به ملت ایران

اوقات شرعی نیشابور

۰۴:۴۹
۰۶:۱۵
۱۱:۴۸
۱۷:۲۲
۱۷:۳۹

آمار بازدیدکنندگان

۱۰
۲۰۷۴
۱۶۷۵
۹۸۸۳۰۸۳