لینک به روزنه

www.rovzane.com

شاگرد مغازه

به1نفر شاگرد آقانیازمندیم حداقل مدرک تحصیلی سیکل متعهد و وفادار جهت فروشندگی فروشگاه لوازم برق ساختمان روشنایی ابرشهر بلوار بعثت44 حقوق ماهی600 تومن 09902242066 دیدار

علیرضا دیدار
05142250072 - 09358992026
226 روز پیش
بلواربعثت بین خاتم و بعثت44
267

پل های ارتباطی کاربران گرامی با روزنه

اوقات شرعی نیشابور

۰۳:۴۵
۰۵:۳۰
۱۲:۴۱
۱۹:۵۰
۲۰:۱۰

آمار بازدیدکنندگان

۱۰
۱۱۱۷
۲۰۳۶
۱۰۳۱۹۰۴۳