لینک به روزنه

www.rovzane.com

استخدام

به دو نفر خانم متاهل و متعهد آشنا به کامپیوتر جهت تکمیل کادر اداری دفتر بیمه بصورت دو شیفت و نیازمندیم متقاضیان سوابق و شماره تلفن خود را به شماره ۰۹۱۵۶۲۴۲۴۵۰ فقط پیامک نمایند

مقدادی
۴۲۲۵۵۱۶۱
283 روز پیش
468

پل های ارتباطی کاربران گرامی با روزنه

ارتباط زنده نامزدهای انتخاباتی با مردم

مناسبت ها

فهرست وقایع ماه محرم الحرام

اوقات شرعی نیشابور

۰۴:۵۴
۰۶:۲۰
۱۲:۲۸
۱۸:۳۵
۱۸:۵۲

آمار بازدیدکنندگان

۱۰
۱۳۹۹
۲۶۵۰
۱۰۴۵۷۹۹۶