لینک به روزنه

www.rovzane.com

نیاز به نیروی کار جهت مرغداری تخمگذار

نیازمند نیروی کار متاهل جهت کار در مرغداری تخمگذار به صورت تمام وقت دارم حقوق ماهی یک میلیون ودویست همراه با خانه مسکونی ونان نانوایی بامن الباقی مخارج برعهده کارگر میباشد درصور رضایت بعد از دوماه بیمه هم میکنم که پول بیمه را خودم میریزم فقط چون یک تک اتاق داره ترجیحا بدون فرزند باشن فقط تماس گرفته شود به پیامک جواب داده نمیشود

محمد بهشتی فرد
۰۹۱۵۳۵۱۹۰۴۹ - ۰۹۱۵۳۵۱۹۰۴۹
185 روز پیش
روستای عبدالله آباد
160

پل های ارتباطی کاربران گرامی با روزنه

اوقات شرعی نیشابور

۰۳:۴۵
۰۵:۳۰
۱۲:۴۱
۱۹:۵۰
۲۰:۱۰

آمار بازدیدکنندگان

۱۰
۱۱۳۲
۲۰۳۶
۱۰۳۱۹۰۵۸