لینک به روزنه

www.rovzane.com

فروشنده و نیروی کار در کارگاه با روابط عمومی بالا

یک نفر فروشنده با روابط عمومی بالا وباتجربه خانم یا آقا ساعت کار9تا14و17تا22 حداقل حقوق 2ماه اول ماهی800بعدازیک هفته آزمایشی یک نفر نیروی کار جهت کارگاه ساخت لوازم نورپردازی با تجربه یا با مدرک برق یا الکترونیک روابط عمومی بالا آقا ساعت کار9تا14و17تا22 حداقل حقوق 2ماه اول ماهی800بعدازیک هفته آزمایشی رزومه اول پیامک شود تماس گرفته میشود 09358992026 دیدار

علیرضا دیدار
05142250072 - 09358992026
145 روز پیش
نبش بعثت44 روشنایی ابرشهر
318

پل های ارتباطی کاربران گرامی با روزنه

اوقات شرعی نیشابور

۰۴:۲۴
۰۵:۵۷
۱۲:۳۸
۱۹:۱۸
۱۹:۳۶

آمار بازدیدکنندگان

۱۷
۱۳۲۰
۱۲۷۱
۱۰۳۸۲۰۷۳