لینک به روزنه

www.rovzane.com

جذب فروشنده

به چند نفر فروشنده خانم به طور (نیمه وقت و تمام وقت) جهت کار در فروشگاه ورزشی جوان اسپرت نیازمندیم. ساعت کار 9.30الی 14----17 الی 22 بلوار فضل نبش خ پرستار 42632630 مراجعه حضوری

05142632630
76 روز پیش
284

پل های ارتباطی کاربران گرامی با روزنه

اوقات شرعی نیشابور

۰۳:۴۲
۰۵:۲۸
۱۲:۴۰
۱۹:۵۲
۲۰:۱۲

آمار بازدیدکنندگان

۹
۱۲۰
۱۸۸۱
۱۰۳۱۴۱۳۲