لینک به روزنه

www.rovzane.com

جذب فروشنده

به چند نفر فروشنده خانم به طور (نیمه وقت و تمام وقت) جهت کار در فروشگاه ورزشی جوان اسپرت نیازمندیم. ساعت کار 9.30الی 14----17 الی 22 بلوار فضل نبش خ پرستار 42632630 مراجعه حضوری

05142632630
24 روز پیش
177

پل های ارتباطی کاربران گرامی با روزنه

اوقات شرعی نیشابور

۰۳:۳۸
۰۵:۲۲
۱۲:۳۱
۱۹:۴۰
۲۰:۰۰

آمار بازدیدکنندگان

۷
۹۳۷
۵۰۱۴
۱۰۱۱۳۸۰۳