لینک به روزنه

www.rovzane.com

کارگر جهت مرغداری گوشتی

کارگر جهت مرغداری گوشتی حقوق یک میلیونو صد خرج با ماهفته ای یک روز هم مرخصی ساعات تماس ۱۰الی ۱۲ و۶الی ۸

محمد بهشتی فرد
۰۹۱۵۳۵۱۹۰۴۹ - ۰۹۱۵۳۵۱۹۰۴۹
101 روز پیش
نیشابور روستای گلبو
149

پل های ارتباطی کاربران گرامی با روزنه

ارتباط زنده نامزدهای انتخاباتی با مردم

مناسبت ها

فهرست وقایع ماه محرم الحرام

اوقات شرعی نیشابور

۰۳:۵۸
۰۵:۲۳
۱۱:۲۶
۱۷:۲۹
۱۷:۴۶

آمار بازدیدکنندگان

۵
۹۵۶
۱۹۲۰
۱۰۴۶۳۴۱۱