لینک به روزنه

www.rovzane.com

کارگر جهت مرغداری گوشتی

کارگر جهت مرغداری گوشتی حقوق یک میلیونو صد خرج با ماهفته ای یک روز هم مرخصی ساعات تماس ۱۰الی ۱۲ و۶الی ۸

محمد بهشتی فرد
۰۹۱۵۳۵۱۹۰۴۹ - ۰۹۱۵۳۵۱۹۰۴۹
34 روز پیش
نیشابور روستای گلبو
80

پل های ارتباطی کاربران گرامی با روزنه

اوقات شرعی نیشابور

۰۳:۴۴
۰۵:۳۰
۱۲:۴۱
۱۹:۵۱
۲۰:۱۱

آمار بازدیدکنندگان

۱۴
۱۹۷۵
۱۸۷۸
۱۰۳۱۷۸۶۵