لینک به روزنه

www.rovzane.com

استخدام نیرو

استقلال مالی در100 روز *آموزش اصول ارتباطات و فروش در صنعت بیمه *آموزش مستمر و ارتقاء شغلی بین اعضاء در زمینه مدیر فروش و مدیر آموزش *معرفی برای دریافت کدنمایندگی بیمه *از بین واجدین شرایط پس از مصاحبه اولیه تعداد 10 نفر نیروی توانمندخانم و آقا استخدام میشوند. تلفن جهت هماهنگی09010593449 شهرهای مورد نیاز نیشابور و مشهد

09010593449 - 09151544839
76 روز پیش
با هماهنگی
384

پل های ارتباطی کاربران گرامی با روزنه

ارتباط زنده نامزدهای انتخاباتی با مردم

مناسبت ها

فهرست وقایع ماه محرم الحرام

اوقات شرعی نیشابور

۰۳:۵۸
۰۵:۲۳
۱۱:۲۶
۱۷:۲۹
۱۷:۴۶

آمار بازدیدکنندگان

۱۴
۸۸۲
۱۹۲۰
۱۰۴۶۳۳۳۷