لینک به روزنه

www.rovzane.com

فروشنده لوازم الکتریکی

نیازبه2نفرفروشنده لوازم برق ساختمان(الکتریکی) حداقل سن25سال با تجربه(حداقل یکسال تجربه کار) صبح8تا14 عصر17تا22 دستمزد ماهانه26(جمعه تعطیل)روزکار1500/000تومان قرارداد انجام میشود و چک یا سفته دریافت میگردد. رزومه کاری به همراه کدملی به شماره09358992026 تلگرام شود. ساعت تماس10تا12صبح و 18تا20عصر

علیرضا دیدار
05142250072 - 09120543061
37 روز پیش
بلواربعثت بین خاتم شمالی وبعثت44روشنایی ابرشهر
134

پل های ارتباطی کاربران گرامی با روزنه

اوقات شرعی نیشابور

۰۴:۲۵
۰۵:۵۸
۱۲:۳۷
۱۹:۱۶
۱۹:۳۴

آمار بازدیدکنندگان

۹
۹۲۹
۱۸۰۱
۱۰۳۸۳۴۸۳