لینک به روزنه

www.rovzane.com

کنترل ذهن (استرس، نگرانی، بهبود روابط)

آموزش ، اجرا و تمرینات بسیار ساده کنترل ذهن این تمرینات باعث کاش استرس و نگرانی، غلبه بر یکسری ویژگی های نامناسب اخلاقی ، بهبود روابط اجتماعی و مخصوصا روابط بین اعضای خانواده خواهد شد. (جلسات بصورت خانوادگی نتایج بسیار بهتری دارد.) به لطف الهی. جلسه ای 50.000 تومان

خواهانی
09152326997
25 روز پیش
نیشابور
60

پل های ارتباطی کاربران گرامی با روزنه

ارتباط زنده نامزدهای انتخاباتی با مردم

مناسبت ها

فهرست وقایع ماه محرم الحرام

اوقات شرعی نیشابور

۰۴:۵۵
۰۶:۲۱
۱۲:۲۸
۱۸:۳۳
۱۸:۵۱

آمار بازدیدکنندگان

۵
۱۷۳۸
۱۵۸۶
۱۰۴۵۹۹۲۱