تقویم اخبار

تیر 1398
ی د س چ پ آ ش
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

بایگانی اخبار

لینک به روزنه

www.rovzane.com

مدارک 9 سال نامه نگاری "فضل ابن شاذان" در انتظار یاری مسئولین شهر!

روزنه:

در زیر تصاویر مدارک مربوط به پیگیری های آقای شادمند، در موضوع فضل ابن شاذان درج گردیده است.

از آنجایی که همایش فضل بن شاذان در شهریور ماه امسال برگزار خواهد شد، نتیجه پیگیری های این عزیز همچنان بی نتیجه مانده است.

تصاویر گویاست و نیازی به  توضیح نیست! برای بزرگنمایی بر روی تصاویر کلیک نمایید.

عنوان نامه نگاری

1-      

2-      

3-  فرماندار نیشابور آقای   رضائیان

4- فرمانداری نیشابور -  آقای اعرابی

5- دوایر نیشابور مرحله چهارم

6 -ارائه آثار از طریق ارشاد

7 -دبیرخانه فرمانداری

8- تقاضا از معاونت  استانداري , فرماندار نيشابور93چاپ آثار

9- تقاضا از معاونت  استانداري , فرماندار نيشابور93چاپ آثار

10 -نایب رئیس شورای فرهنگ عمومی

11- نایب رئیس شورای فرهنگ عمومی

12- آقای سبحانی نیا - نماینده

13- نمایندگان

14- نمایندگان شورا

15- دانشگاه پیام نور

16- بنیاد چاپ

17- بنیاد پژوهشها - مشهد

18- بنیاد پژوهشها - مشهد

19- اصلاحی کتاب و ارسال به بنیاد

20- مکاتبه بنیاد و اصلاحی مجدد

21- عودت کتاب پس از 9 سال

22- بنیاد مطالعات وپژوهش نیشابور

23- آقای حسینی - نماینده

24- آقای حسینی - نماینده

25 -آقای حسینی - نماینده

26- دستور استانداری

27- ارشاد استان

28- ارشاد استان

29- ارشاد استان

30 - اداره ارشاد

31- اولین مجوز چاپ کتاب در خلوت فضل   بن شاذان

32- دومین مجوز چاپ کتاب در خلوت فضل بن شاذان

33- رونوشت ها

فرماندار نیشابور آقای رضائیان 3 فرمانداری نیشابور -  آقای اعرابی4 دوایر نیشابور مرحله چهارم 5 ارائه آثار از طریق ارشاد  6 دبیرخانه فرمانداری 7 تقاضا از معاونت  استانداري , فرماندار نيشابور93چاپ تقاضا از معاونت  استانداري , فرماندار نيشابور93چاپ نایب رئیس شورای فرهنگ عمومی 10 نایب رئیس شورای فرهنگ عمومی 11 آقای سبحانی نیا - نماینده 12 نمایندگان  نمایندگان شورا 14 دانشگاه پیام نور 15 بنیاد چاپ16 بنیاد پژوهشها - مشهد 17 بنیاد پژوهشها - مشهد 18 اصلاحی کتاب و ارسال به بنیاد 19 مکاتبه بنیاد و اصلاحی مجدد 20 عودت کتاب پس از 9 سال 21 بنیاد مطالعات وپژوهش نیشابور  22 آقای حسینی - نماینده آقای حسینی - نماینده آقای حسینی - نماینده دستور استانداری  26 ارشاد استان 27 ارشاد استان28 ارشاد استان اداره ارشاد اولین مجوز چاپ کتاب در خلوت فضل   بن شاذان 31 دومین مجوز چاپ کتاب در خلوت فضل بن شاذان 32 رونوشت ها

پل های ارتباطی کاربران گرامی با روزنه

اوقات شرعی نیشابور

۰۳:۲۹
۰۵:۱۹
۱۲:۳۷
۱۹:۵۶
۲۰:۱۶

آمار بازدیدکنندگان

۱۶
۱۳۹۸
۲۴۲۱
۱۰۲۱۳۳۵۲