تقویم اخبار

تیر 1398
ی د س چ پ آ ش
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

بایگانی اخبار

لینک به روزنه

www.rovzane.com

مسجد تاریخی نیشابور یکی از بزرگترین مساجد ایران و جهان؛ نیازمند عملیات عاجل نجات بخشی+ تصاویر

مسجد جامع نیشابور نیازمند بازسازی

مسجد تاریخی نیشابور متعلق به دوره تیموری که به سال 899 هجری قمری ساخته شده ؛ این مسجد تاریخی چهار ایوانی به شماره 317 در سال8/21/ 1317 درفهرست آثار ملی ثبت شده وآینه تمام نمای تاریخ پر فراز وعبرت این ابرشهراست که در مقابل همگونه عوامل انسانی وطبیعی تا کنون بجا مانده است ؛ این اثر تاریخی یکی از عظیم ترین مساجد ایران وجهان است بامساحت7083وزیزبنای 4377مترمربع ودارا بودن ایوان جنوبی عظیم به ارتفاع 19/50به عنوان شبستان تابستانی ( مقصوره) اصلی ترین بخش مسجد جامع است

آسیب شناسی مسجد جامع نیشابور

آسیب شناسی : از آنجاییکه این اثر فرهنگی و تاریخی با قدمتی حدود ششصد سال و مصالح همسو با محیط زیست و نگاه  دقیق بوم شناسی توسط معماران حکیم ما همانند یک منظومه منسجم ساخته شده و هرگونه مرمت واحیای آن فقط وفقط بایستی توسط مرمت کاران میراث فرهنگی و نظارت اداره میراث فرهنگی و با رعایت پیشینه مصالح  مسجد تاریخی انجام شود ؛ چند سالیست متاسفانه توسط دخالت افراد غیر میراثی زخمهایی بزرک بر پیکره این مسجد که خانه خدا ومرکز عبادت وجایگاه ملائک است وارد شده ومصالح غیر همگون وغیر هماهنگ با بنا از قبیل سنگ وموزائیک  و... این اثر آسمانی را که مشکات نور است ؛ دچار آسیب های جدی نموده است

تصویر رطوبت "ازاره " ایوان جنوبیتصویر بالا، رطوبت "ازاره " ایوان جنوبی را نشان میدهد ؛که بدلیل بکار گیری  مصالح ناسازگار بابنا : تعرق وتعریق : بنا مختل شده و پی دیوار وملات آن مقاومت خود را از دست میدهد

تصویر "ازاره " ورودی از خیابان امام

تصویر "ازاره " ورودی از خیابان امام رانشان میدهد ؛که بدلیل بکار گیری  مصالح " سنگ" که ناسازگار با بدنه بنا  است ": تعرق وتعریق : بنا مختل شده و پی دیوار وملات آن مقاومت خود را از دست داده  ودر بالای ایوان ( محل قوس محرابی) بنا خود را رها کرده است

استفاده از "سنگ "بعنوان "مصالح ناسازگار "

استفاده از "سنگ "بعنوان "مصالح ناسازگار" با این اثر فرهنگی در محوطه وصحن مسجد تاریخی؛"نفوذ رطویت " به سراسر دیوار های بار بر اطراف و به" درون شالوده بنا "را باعث شده است

عدم تنفس زمین وصحن مسجد

 

نفوذ رطویت به سراسر دیوارها

 

دیوار مسجد

عدم تنفس زمین وصحن مسجد (بدلیل بکار گیری از پوشش سنگ)باعث جمع شدن رطوبت  و پوک شدن ملات و تضعیف مقاومت دیوار های باربر وایجاد شکافهای فعال وخطر رانش مسجد تاریخی وجامع وخسارات جانی ومالی نیز وجود دارد

عدم تنفس زمین وصحن مسجد

حبیب اله متحدین

#1 عطف به: مسجد تاریخی نیشابور یکی از بزرگترین مساجد ایران و جهان؛ نیازمند عملیات عاجل نجات بخشی+ تصاویر

avatar
دانشجوی کارشناس ارشد مرمت - دوشنبه 16 فروردین 1395  

استفاده از سنگ درحیاط مسجد
با توجه به مطالب مطروحه بالا
تابستانهای غیر قابل تحمل
وبسیار گرم را بوجود آورده
که عامل بازدارنده ای برای اقشار جامعه را ایجاد نموده

#2 عطف به: مسجد تاریخی نیشابور یکی از بزرگترین مساجد ایران و جهان؛ نیازمند عملیات عاجل نجات بخشی+ تصاویر

avatar
نماز گذار - دوشنبه 16 فروردین 1395  

از وقتی هیات امنا سنگ پوشاندن کف مسجد را مردم در زمستان هم سرما ی بیشتر می خورند وهم زمین میخورند

#3 عطف به: مسجد تاریخی نیشابور یکی از بزرگترین مساجد ایران و جهان؛ نیازمند عملیات عاجل نجات بخشی+ تصاویر

avatar
حسینی - دوشنبه 16 فروردین 1395  

یکی از ارزش های مسجد قدیمی بودن آنست که متاسفانه با سنگ در کف مسجد حس وحال معنوی مسجد جامع از بین رفته ومردم را فراری میدهد

#4 عطف به: مسجد تاریخی نیشابور یکی از بزرگترین مساجد ایران و جهان؛ نیازمند عملیات عاجل نجات بخشی+ تصاویر

avatar
خرازی - دوشنبه 16 فروردین 1395  

در عکسهای بالا خیلی تفسیر دارد. از جمله مسیر ورودی اصلی را به دو خروجی شرقی وغربی مسجد نشان داده که حکایت از این اقدام زشت است که مسجد را گذر شهروندان نموده

#5 عطف به: مسجد تاریخی نیشابور یکی از بزرگترین مساجد ایران و جهان؛ نیازمند عملیات عاجل نجات بخشی+ تصاویر

avatar
هوشمند - دوشنبه 16 فروردین 1395  

هیات امنا برای جلوگیری ازتخریب مسجد
که خود مقصر است و باید سریع سنگها را جمع آوری کنند

#6 عطف به: مسجد تاریخی نیشابور یکی از بزرگترین مساجد ایران و جهان؛ نیازمند عملیات عاجل نجات بخشی+ تصاویر

avatar
مدیر کاروان - سه شنبه 17 فروردین 1395  

حضرات این بنای قدیمی خشت وگلی را با بنای جدید وبتونی مسجد النبی در مدینه اشتباه گرفته اند

#7 عطف به: مسجد تاریخی نیشابور یکی از بزرگترین مساجد ایران و جهان؛ نیازمند عملیات عاجل نجات بخشی+ تصاویر

avatar
کارمند - سه شنبه 17 فروردین 1395  

من یک کارمند هستم وکارمن هم فرهنگی است از زمانی که هویت مسجد را بهم زده اند دیگر هیج کشش ورغبتی برای رفتن به مسجد ندارم
ولی قبل از یک ساعت قبل از اذان میرفتم وفقط در حیاط مسجد مینشستم ولذت میبردم

#8 عطف به: مسجد تاریخی نیشابور یکی از بزرگترین مساجد ایران و جهان؛ نیازمند عملیات عاجل نجات بخشی+ تصاویر

avatar
شهروند - سه شنبه 17 فروردین 1395  

همانا بسیاری از مواریث فرهنگی ما به خاطر جهل عده ای که میراث را کهنگی میدانند دستخوش مخاطرات فراوان و نابودیست
به راستی مسجد جامع شهر هویت هر شهریست و بسیاری از اتفاقات و مناسبات اجتماعی در این مکان مقدس انجام می گردد و حفظ و نگهداری آن بر پایه ارزش های معماری اصیل مساجد جامع بر همگان واجب است.

#9 عطف به: مسجد تاریخی نیشابور یکی از بزرگترین مساجد ایران و جهان؛ نیازمند عملیات عاجل نجات بخشی+ تصاویر

avatar
م - سه شنبه 17 فروردین 1395  

سلام.
مطالب بسیار عالی و کارشناسی بود.انشاالله بتوانیم با درج این مطالب در سایت های دیگر حداقل بتوانیم از این گونه کارها جلوگیری کنیم.

#10 عطف به: مسجد تاریخی نیشابور یکی از بزرگترین مساجد ایران و جهان؛ نیازمند عملیات عاجل نجات بخشی+ تصاویر

avatar
مدرس - پنج شنبه 19 فروردین 1395  

ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا
واگر خدوامند رخصت جنگ ندهد ودفع شر بعضی از مردم را به ببعض دیگر نکند همانا صومعه ها؛ ودیر ها وکنشت ها ومساجدی که در آنها نماز وذکر خدابسیارمی شود هم خراب وویران می شد
حج/ 40

#11 عطف به: مسجد تاریخی نیشابور یکی از بزرگترین مساجد ایران و جهان؛ نیازمند عملیات عاجل نجات بخشی+ تصاویر

avatar
نماز گذار - پنج شنبه 19 فروردین 1395  

در تابستان این سنگ کردن حیاط مسجد چنان داغ داغ وباز دارنده می شود که همه را آزارمیدهد وفراری دادن مردم از مسجد را باعث میشود

#12 عطف به: مسجد تاریخی نیشابور یکی از بزرگترین مساجد ایران و جهان؛ نیازمند عملیات عاجل نجات بخشی+ تصاویر

avatar
نماز گذار - پنج شنبه 19 فروردین 1395  

امام جمعه عزیز شما چرا وارد این اقدام واجب نمی شوید
بقول معروف نوکه آمد ببازار
کهنه میشه دل آزار بله

#13 عطف به: مسجد تاریخی نیشابور یکی از بزرگترین مساجد ایران و جهان؛ نیازمند عملیات عاجل نجات بخشی+ تصاویر

avatar
بنده ای از بندگان خدا - پنج شنبه 19 فروردین 1395  

از آنجاییکه مقام معظم رهبری مدیریت جهادی را کرارا یاد آور میشوند
و یکی از اهداف مهم مدیریت جهادی ؛صیانت و حفاظت از کیان مساجد است و جند سالی است این مسجد تاریخی وفرهنگی( برخلاف سایر مساجد تاریخی خراسان از جمله مسجد؛ خواف ؛گناباد؛ فردوس ) دستخوش بی هویتی شده است و این رفتار ناصواب عامل بازدارندگی مردم به خانه خدا شده است
تا آنجا که نظر علما بر این است که هر گونه اقدامی که منجر به بازدارندگی مردم از ورود به مساجد جهت عبادت و نیایش شود مردود است امام جمعه محترم نیز وقتی وهزینه ای برای احیای این کهن الگوی مساجدتاریخی خراسان وایران اختصاص دهند
انشالله که ذخیره آخرت شود

#14 عطف به: مسجد تاریخی نیشابور یکی از بزرگترین مساجد ایران و جهان؛ نیازمند عملیات عاجل نجات بخشی+ تصاویر

avatar
شهروند - شنبه 21 فروردین 1395  

باتشکروسپاس فراوان ازتوجه شمامردم فهیم وباشعوروفرهنگ دوست انشاالله که مسولین محترم اجابت خواهندنمود.

درج نظر

کد موجود در تصویری که مشاهده می کنید را وارد کنید
XML نظرات: RSS | Atom

پل های ارتباطی کاربران گرامی با روزنه

اوقات شرعی نیشابور

۰۳:۴۵
۰۵:۳۰
۱۲:۴۱
۱۹:۵۰
۲۰:۱۰

آمار بازدیدکنندگان

۶
۱۱۹۲
۲۰۳۶
۱۰۳۱۹۱۱۸