تقویم اخبار

شهریور 1398
ی د س چ پ آ ش
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

بایگانی اخبار

لینک به روزنه

www.rovzane.com

مشهد، نیشابور و نقش خراسان در ایران آینده!

مشهد، نیشابور و نقش خراسان در ایران آینده!

پیشنهاد به اندیشمندان و نخبگان نیشابوری و مشهدی

  

 

 مشهد و نیشابور: بیش از دو همسایه

مشهد؛ مشهدالرضا (ع)؛ حریم حرم هشتمین پیشوای شیعیان جهان؛ پایتخت معنوی ایران؛ دومین کلانشهر کشور پس از تهران؛ و مرکز عمده اداری، سیاسی خراسان ایران از دوران تیموری (حدود قرن دهم) تا امروز؛ و قطب بلامنازع سیاسی– اقتصادی منطقه شرق کشور.

نیشابور؛ با پیشینه فرهنگی پرآوازه در سطح جهانی؛ یکی از کانون‌های عمده تاریخ علم و فرهنگ جهان اسلام؛ یک از سه ضلع مثلث فرهنگ و ادب ایرانی (نیشابور، اصفهان و شیراز)؛ مرکز قدیم و ستون هویت تاریخی و فرهنگی خراسان ایران؛ و شهر فرهنگی خراسان امروز.

نیشابور و مشهد؛ جدا از اینکه همسایه‌اند؛ جدا از پیشینه تاریخی و ویژگی‌ها و همبستگی‌های فرهنگی، اجتماعی و اقلیمی مشترک بسیار دارند؛ و جدا از اینکه در منطقه شمال شرق کشور، منافع مشترک فراوانی دارند؛ و با نظر به اینکه تعاملات و مناسبات اجتماعی و فرهنگی امروز خراسان بیانگر این است که مشهدیان و نیشابوریان از همسازترین و همگراترین باشندگان خراسانند؛ اما یک چیز، این دو شهر را بیش از هر چیز، به هم پیوسته و همبسته می‌دارد و آن «نقشی است که باید خراسان در ایران آینده ایفا نماید.»

 

خراسان و ایران: از اکنون تا آفرینش آینده

خراسان، پایگاه زبان فارسی؛ خراسان، تکیه گاه استقلال ایران و هویت ایرانی؛ خراسان، پشتوانه و نماد دین و آیین و مذهب ایرانیان؛ و خراسان، فخر ایران در جهان اسلام و حلقه پیوند ایران با حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی در حوزه سرزمین‌های شرق ایران و آسیای مرکزی است. این‌ها که برشمردیم: پیشداشته‌ها و میراث خراسان، در عرصه ایران عزیز است. خراسان به پشتوانه همین پیشداشته‌ها، یکی توانگرترین و بارورترین پاره‌های ایران است که با نگاه به پیشینه‌های گذشته و توانمندی‌های امروز، رسالتی ویژه در درانداختن طرحی درخور در آینده ایران، از آن انتظار می‌رود؛ البته اگر بخواهیم و انتظار داشته باشیم که نام و نقش خراسان و خراسانی، در آینده ایران و در برومندسازی هویت ایرانی در عرصه بین‌المللی، درخور و قابل شمار باشد! اگر بخواهیم ... 

 

اگر بخواهیم ... در اینجاست که اگر مشهد (مرکز سیاسی، اداری و اقتصادی خراسان) و نیشابور (گرانیگاه تاریخ و پایگاه فرهنگ خراسان)؛ به مثابه دو بازوی توانمند خطّه خاوران ایران‌زمین، همگام و همراستا شوند، باید امید داشت که با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های معنوی و مادی موجود این دو شهر برجسته خراسانی؛ شکوفایی دیرین را به خراسان ایران بازگرداند. تاریخ بارها تجربه کرده است که خراسان شکوفا؛ در بزنگاه‌های تاریخی، شکوه و سرافرازی دیرین را چگونه به ایران پیشکش کرده است. و تاریخ معاصر نیز روایتگر این است که مشهد بزرگ، با همه توانمندی‌های کم‌نظیر و موثری که دارد اما نیاز به همراهی یاوری همگام و درخور دارد تا با توانی دوچندان، «تحول مورد نظر»، برای گذر خراسان از موقعیت کنونی به موقعیت مورد انتظار، بازیافته شود.

 

خراسان متعالی و مانع‌های آن

این دو شهر، نیشابور و مشهد؛ در خراسان، ویژه‌اند: نیشابور، مخزن و منبع و سررشته‌ها و ریشه‌های هویت تاریخی و فرهنگی خراسان را با خود دارد و مشهد، به روشنی انکارناپذیری، ستون و استوانه سیاست و اقتصاد خراسان امروز است. خراسان ایران امروز، بدون هر یک از این دو، خیلی چیزها کم دارد یا سررشته هویت و منزلتش، سست و گسسته می‌شود و یا شوکت و حرمتش، کم‌سو و کمرنگ می‌شود؛ اگر کوچکترین گمانی هست؛ خراسان ایران را در معنای واقعی و فراگیر آن، بدون حضور هر یک از این دو بنیان‌شهر تصور کنیم. و آنگاه اگر تصور کنیم که خراسان برای بازسازی شکوفایی و تعالی خود، بدون هر یک از این دو، به مقصود خواهد رسید به اندازه همان تصور پیشین، ناروا خواهد بود. باری؛ توانمندی‌های سیاسی و اقتصادی مشهد، همراه با سرمایه‌های تاریخی و فرهنگی نیشابور؛ خراسان آینده را به جایگاه واقعی خود در ایران عزیز رهنمون خواهد نمود.

مشهد و نیشابور، خراسان را احیا و متحول خواهند کرد اگر توانمندی‌های یکدیگر را به «رسمیت» شناخته و برای به فعل درآوردن پتانسیل‌های نهفته خطه خورشید، همداستان و همپیمان شوند. و در این راه ثمربخش و پرافتخار، اما عبور از مانع‌های ذهنی و به کنار گذاشتن قضاوت‌های خودنگرانه؛ بزرگ‌ترین چالش پیش‌روی خواهد بود. و آنان که گذشته خراسان را ژرف می‌شناسند و به آینده خراسان، شیفتگانه می‌اندیشند؛ بر درستی و اثربخشی این راه، امضای تایید خواهند گذاشت.

 

سخنی با اندیشمندان نیشابوری و مشهدی

می‌گویم و باورمندانه باز می‌گویم: در کنار و دوشادوش یکدیگر، اگر یکی و یگانه شویم، خراسانی شویم، نقش‌ها و توانمندی‌های یکدیگر را به رسمیت بشناسیم؛ ما به همراه یکدیگر، شکوه خراسان را بازخواهیم گرداند. اندیشمندان و نخبگان مشهدی و نیشابوری! آغاز تحول در خراسان با هم‌اندیشی و همگرایی شما نیک‌اندشان آغاز می‌شود. در این راه، ‌ژرف‌اندیشی و آفرینش ادبیات در زمینه‌های زیر را پیشنهاد می‌نمایم:

- شناسایی بسترها، زمینه‌ها و چالش‌های همکاری مشهد و نیشابور در حوزه ارتقای جایگاه و بیش‌ ساختن تاثیرگذاری خراسان در عرصه ملی و بین‌المللی

- شناسایی و تبیین الزامات و ضرورت‌های شهر مشهد در راستای همکاری با نیشابور در زمینه نیل به هدف ارتقای جایگاه خراسان

- شناسایی و تبیین الزامات و ضرورت‌های شهر نیشابور در راستای همکاری با مشهد در زمینه نیل به هدف ارتقای جایگاه خراسان

- بازشناسی و طراحی راهبردها، سیاست‌ها، روندها و راهکارهای مرتبط با همگرایی و همکاری مشهد و نیشابور در راستای تعالی جایگاه و تاثیرگذاری خراسان در سطح ملی و بین المللی

و در پایان، اشاره به دو نکته را بایسته می‌دانم: شاید برخی، این مبحث را به گلایه‌های مرتبط با سیاست‌های و عملکرد مسولان محترم استانی و یا شهرستانی در گذشته و امروز، تعمیم دهند؛ در این باره، باید به روشنی گفت که این مبحث، درباره توان‌افزایی خراسان در گستره ملی و بین‌المللی، با بهره‌گیری از توانمندی‌های برجسته دو ویژه‌شهر خراسان (نیشابور و مشهد) است؛ و این دو شهر به خاطر وزنه‌ خاصی که در خراسان دارند، باید بازآفرینی شکوفایی خراسان را در عرصه ایرانی و جهانی رقم بزنند؛ بنابراین، انتظار می‌رود فراتر از مسائل روزمره و مبتلابه محلی (بین دو یا چند شهرستان در شرق و یا غرب و یا شمال و یا جنوب خراسان) بدان نگریسته شود. چرا که این نگرش فراگیر و همگرا، لازمه توسعه خراسان آینده است که یکی از دستاورهای آن، کمرنگ شدن مسائل مبتلابه محلی خواهد بود.

 

طرحی از آیینه و خورشید دارم پیش رو

آفتــاب صبــح نیشـابور، می‌خـوانـد مـرا

«یار خراسانی» 

#1 عطف به: مشهد، نیشابور و نقش خراسان در ایران آینده!

avatar
محمدرضا - چهارشنبه 07 آذر 1397  

باز هم یار خراسانی و باز هم نگاره ای جامع و ارزشمند و بسیار کامل با تشکر از زحمات بی بدیل این عزیز برای اعتلای نیشابور و خراسان بزرگ

#2 عطف به: مشهد، نیشابور و نقش خراسان در ایران آینده!

avatar
مهندس کیانی - پنج شنبه 08 آذر 1397  

ساخت جاده و اتصال طرقبه به درود و یا شاندیز به باغرود میتواند تاثیر شگرفی بر پیشرفت دوشهر داشته باشد.

#3 عطف به: مشهد، نیشابور و نقش خراسان در ایران آینده!

avatar
علی - شنبه 10 آذر 1397  

احداث خط راه‌آهن شهری مشهد به نیشابور، یکی از مهم‌ترین پروژ‌های مشترک که چند سالی هست پیگیری می‌شود.
البته فکر میکنم برای توسعه همکاریها نیاز به ایجاد یک کمیته مشترک فرهنگی - اقتصادی مشترک نیشابور و مشهد داریم.

#4 عطف به: مشهد، نیشابور و نقش خراسان در ایران آینده!

avatar
محمدی...نیشابوری مقیم تهران - سه شنبه 04 دی 1397  

به نظرم به جای اینکه دایم از شهر مجاور سبزوار، بدگویی بشه به پتانسیل های شهر خودمون بپردازیم و نقاط مشترک با مشهد....خیلی بهتر سود میبریم

#5 عطف به: مشهد، نیشابور و نقش خراسان در ایران آینده!

avatar
سروش - چهارشنبه 19 دی 1397  

جناب محمدی. گویا مدت طولانی است که در تهران اقامت دارید چون به نظر می‌رسد تا حد زیادی از مسائل بی‌خبرید. موضوعی که شما می فرمایید چند سال است در حالت برعکسش در حال اتفاق افتادن است. برای این موضوع، سایت تخصصی هم درست کرده‌اند. اما اگر منظورتان این است که در مقابل ظلم‌ها و تبعیض‌هایی که نسبت به همجوار، به شهرستان ما شده سکوت کنیم؛ فکر می‌کنم جنابعالی در ادامه اسم‌تان، به جای «مقیم تهران»، کلا «تهرانی» استفاده کنید بهتر است.
ببخشید، درباره موضوعی حرف می‌زنید که کمترین اطلاعی از آن دارید.

#6 عطف به: مشهد، نیشابور و نقش خراسان در ایران آینده!

avatar
خسروی - پنج شنبه 20 دی 1397  

با سلام انتصاب جناب آقای علیرضا رزم حسینی به عنوان استاندار جدید خراسان رضوی تبریک وتهنیت عرض میکنم و به تمامی هم استانی های عزیز خراسان رضوی عرض شادباش می گوییم امیدواریم آقای رزم حسینی استاندار محترم گام های بلندی درجهت پیشرفت خراسان رضوی ونیشابور بزرگ بردارند.موفق وپیروز باشید استاندار گرامی خطه خراسان بزرگ.

#7 تبریک انتصاب استاندار حدید خراسان رضوی

avatar
کاویانی - یک شنبه 23 دی 1397  

با سلام جناب آقای علیرضا رزم حسینی انتصاب شایسته شما به عنوان استاندار خراسان رضوی تبریک وتهنیت عرض میکنم.تبریک.......💝💝💝

درج نظر

کد موجود در تصویری که مشاهده می کنید را وارد کنید
XML نظرات: RSS | Atom

پل های ارتباطی کاربران گرامی با روزنه

ارتباط زنده نامزدهای انتخاباتی با مردم

مناسبت ها

فهرست وقایع ماه محرم الحرام

اوقات شرعی نیشابور

۰۴:۵۳
۰۶:۲۰
۱۲:۲۸
۱۸:۳۶
۱۸:۵۴

آمار بازدیدکنندگان

۱۴
۲۰۴۳
۱۷۹۱
۱۰۴۵۵۹۹۰