تقویم اخبار

مهر 1397
ی د س چ پ آ ش
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

بایگانی اخبار

لینک به روزنه

www.rovzane.com

نیشابور، خاورانشهر خراسان و پایه‌گذار استان خاوران ایران اسلامی

«خزانه مشرقین»، «تجارتخانه خاور و باختر» و «دهلیز شرق»، از شمار پاژنام‌ها (لقب‌ها)ی نیشابور در درازنای تاریخ‌اند که در آنها، به یکی از ویژگی‌های این دیار، در جغرافیای مشرق‌زمین یا خاوران، اشاره شده است؛ دیری نمی‌گذرد در مطلبی که با عنوان «ضرورت‌ها و مبانی استدلالی ایجاد صدا و سیمای مرکز نیشابور»، در وبگاه «روزنه؛ پورتال جامع اطلاع‌رسانی شهرستان نیشابور» منتشر گردید به جایگاه و نقش بنیادین نیشابور در تحولات و هویت تاریخی و فرهنگی خراسان و یا به تعبیری، «خاوران» ایران‌‌زمین اشاره شد. «خراسان» و «خاوران» دو واژه و دو مفهوم‌اند که همپوشانی معنایی بالایی با هم دارند اما در «خاوران» ایهامی است که، برای او گسترده کاربردی دوگونه‌ای در زبان فارسی، فراهم آمده است. در این نوشتار، برآنیم؛ پس از بازکاوی معنایی واژه «خاوران»، به همپایی و پیوند فراگیر آن با نیشابور بپردازیم تا آنجا که سرانجام، «نیشابور» را «خاوران‌شهر خراسان» و خاوران را واژه‌ای درخور همراهی پیوسته و ماندگار با نیشابور می‌یابیم. چرا که نیشابور، چنانکه از کتاب‌های تاریخ و جغرافیای تاریخی برداشت می‌شود «ام‌البلاد، دارالعلم، خزانه، تجارتخانه و دهلیز خاوران» است.

 

 

 

- خاوران، در کسوت نام‌های جغرافیایی

در آغاز سخن، باید گفت که نام «خاوران» را در کسوت یک نام خاص جغرافیایی، بر سه نقطه می‌توان باز یافت: یکی را در تاریخ باید باز جُست و دو دیگر، در جغرافیای امروز، قابل بازیابی‌اند؛ نخستین، ناحیه‌ای در میان سرخس (در ایران امروز) و نسا و ابیورد (در ترکمنستان امروز) بوده است که نامش «خابران» و برخی آن را خاوران نیز نامیده‌اند. خاوران دوم، خانکهدان پیشین که شهری از توابع شهرستان سروستان استان فارس است، و خاوران سوم، شهری در استان Balıkesir ترکیه است که در زبان ترکی استانبولی، Havranخوانده می‌شود. همچنین در جغرافیای قدیم و امروز، روستا یا محله یا شهرکی، خاوران نام دارند مانند قریه خاوران از قرای خلاط، محله خاوران در منطقه 15 شهر تهران و یا شهرک خاوران در در منطقه 9 شهر تبریز. اما «خاوران»، هیچ‌گاه به نام یک استان، به کار نرفته است.

 

- خاور امروز، خاور پهلوی، خاور دری

«خاوران»، واژه‌ای است سامان یافته از دو پاره، «خاور» + «ان» نسبت مکانی. در کاوشی در فرهنگ‌های زبان فارسی معیار، «خاور» را در برابر «باختر» می‌یابیم. «خاور» و «باختر»، هر چند که در زبان فارسی امروز، به ترتیب به معنی «شرق» و «غرب»، به کار می‌روند اما در فارسی قبل از اسلام،  یعنی در زبان پهلوی، مشرق را «خوراسان» [Xorāsān] = خراسان، و مغرب را «خوربران» [Xwarbaran] = خاوران گفته‌اند و «اپاختر» [Apāxtar] = باختر به معنی شمال، در مقابل «نیمروز» [Nēmŏz] به معنی جنوب، قرار می‌گرفته است.

پس در زبان پهلوی، «خاوران» به معنی «مغرب» است و «خراسان»، به معنی «مشرق». «خاور»، که «خاوران» برگرفته از این واژه است، در متون قدیم (فارسی دری)، دارای مفهومی در هم تنیده است بدین گونه که، به تناسب گفتار، می‌توانسته‌ به هر یک از دو معنی «مغرب» یا «مشرق»، به کار گرفته شود. در «فرهنگ رشیدی» تالیف ملاعبدالرشید تتوی، از مدخل «خاور» به «باختر» ارجاع داده است و در مدخل «باختر»، چنین آمده است: «باختر: مشرق و خاور، مغرب. چنانکه از اکثر اشعار متقدمین، معلوم می‌شود؛ فردوسی می‌گوید: «چو مهر آورد سوی خاور گریغ/ هم از باختر بر زند باز تیغ». و گاهی، عکس این نیز استعمال کنند، انوری گوید: «در زخاک خاوران، چون ذره مجهول آمده/گشته امروز اندر او چو آفتاب خاوری». و تحقیق، آنست که باختر مخفف «با اَختَر»ست، و اختر؛ ماه و آفتاب، هر دو را گویند. پس باختر، مشرق و مغرب را توان گفت. و همچنین خاور، مخفف «خارور»ست. و خار، ماه و آفتاب باشد. پس خاور نیز مشرق و مغرب را توان گفت و از این جهت، قدما در هر دو معنی، هر دو لفظ را استعمال کرده‌اند، لیکن، «خار»، مرادف «خور» بیشتر آمده، از این جهت، به معنی مشرق، استعمال کنند.»

 

- کاربرد خاوران در معنای مشرق یا مغرب

چنانکه گفته شد؛ دو معنای عمده را برای واژه «خاوران» می‌توان بازیابی نمود؛ «مشرق» و «مغرب». «خاوران»، بر گرفته از واژه «خاور» است که با افزوده شدن پسوند «ان» نسبت مکان، افزون بر معانی واژه خاور، مفاهمیی همچون «خاورزمین» و «سرزمین‌های واقع در سمت خاور» نیز از آن برداشت می‌شود. برای «خاور»، به معنی «غرب»، «مغرب» و «سمتی که آفتاب در آن، غروب می‌کند» شواهد فراوانی، در متون فارسی قدیم می‌توان بازیافت؛ چنانکه رودکی می‌گوید: «مهر دیدم بامدادن چون بتافت/از خراسان سوی خاور می‌شتافت»، یا فردوسی که می‌گوید: «چو از مشرق او سوی خاور کشید/ ز مشرق شب تیره سر برکشید» و همچنین در سخن نظامی: «سپیده چو بر زد سر از باختر/ سیاهی به خاور فرو برد سر» و اسدی توسی: «با شادی و جام دمادم نبید/ همی خورد تا خور به خاور رسید» و ...

«خاور» به معنی «شرق»، «مشرق» و «سمتی که در آن، آفتاب، طلوع می‌کند»، که گونه معنایی کاربرد رایج‌ این واژه در فارسی قدیم است و البته در زبان فارسی معیار زمان ما هم، عموماً کسی «خاور» را «مغرب» نمی‌داند. در اینجا برای بازنمایاندن معنی «خاور» در متون قدیم، نمونه‌های آورده می‌شود. فردوسی می‌گوید: «ز خاور، چو خورشید بنمود تاج/گل زرد شد بر زمین رنگ ساج»، « خداوند آن شهر، نیکوتر است/ تو گویی فروزنده خاور است». خاقانی: «آفتاب از دامن خاور بزاد/ کو مهی کآفتاب چاکر اوست». ناصر خسرو: «چون نیست حال ایشان یکسان و یکنهاد/ گاهی بسوی مغرب و گاهی به خاورند» و .... «خاوران» نیز، در عرف و تداول رایج زبان فارسی، به معنای «مشرق» و «جای برآمدن آفتاب» است. چنانکه حکیم توس در شاهنامه، می‌گوید: «بخفت و چو خورشید، از خاوران / بـرآمــد بـه سـان رخ دلبــران»، نمونه امروزی‌، این‌ که در مصرع اول شعر سرود ملی کشور عزیزمان نیز آمده است: «سر زد از افق، مهر خاوران / فـروغ دیــده‌ی حـق‌باوران».

 

- خاوران و خراسان

چنانکه پیش از این نیز آمد، در زبان پهلوی و در جا‌هایی در متون فارسی دری، «خاور» یا «خاوران» را به معنای «مغرب» آن، در برابر «خراسان» به معنای مشرق می‌بینیم: «مهر دیدم بامدادن چون بتافت/ از خراسان سوی خاور می‌شتافت» (رودکی). باری! «خراسان، مشرق است که در مقابل مغرب باشد»(برهان قاطع) و خراسان جای برآمدن خورشید است: خور (خورشید) + آس (طلوع کردن) + ان (پسوند نسبت مکانی). و فخر گرگانی، این معنا را چه زیبا به رشته سخن درآورده است:

خوشا جایا بر و بوم خراسان

در و باش و جهان را می‌خور آسان

زبان پهلوی، هر کو شناسد

خراسان آن بود کز وی خور آسد

خور آسد پهلوی باشد: خور آید

عراق و پارس را خور زو برآید

خوراسان را بود معنی خورآیان

کجا از وی خور آید سوی ایران

چه خوش نامست و چه خوش آب و خاکست

زمین و آب خاکش هر سه پاکست

پس، در نگاه معناشناسانه، «خراسان» در نقش «مشرق» و «جای برآمدن آفتاب» است و همچنین نام ولایت پهناور بوم‌ ایران‌زمین و ایالت شرقی قلمرو ایران، نیز «خراسان» است.

 

- نیشابور، مرکز ربع خاوران خراسان

با بازبینی متون تاریخی و جغرافیای تاریخی، ولایت کهن خراسان ایران‌زمین را سرزمینی می‌یابیم پهناور، که در جغرافیای سیاسی امروز، کشورهای ایران، ترکمنستان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان و افغانستان، آن را در میان گرفته‌اند. این خراسان بزرگ، به چهار بخش بزرگ تقسیم می‌شده که هر یک از این بخش‌ها را «ربع» می‌نامیده‌اند. هر یک از این ربع‌ها به نام یکی از چهار شهر بزرگ خراسان، یعنی نیشابور، مرو، هرات و بلخ نامیده می‌شد. از عمده‌ترین آبادی‌های ربع نیشابور، که در برگیرنده استان‌های خراسان کنونی کشورمان است می‌توان به ترشیز، بیهق، جوین، جاجرم، اسفراین، خبوشان، اسفند، جام، باخرز، خواف، زاه، رخ، زوزن، بوزجان، طوس، نس، ابیورد، قهستان، جنومد و ... اشاره نمود. یعقوبی، در کتاب مهم جغرافیایی «البلدان»، حدود این دیار را چنین توصیف می‌نماید: «نيشابور، ولايتي است وسيع، با نواحي بسيار، كه از آن جمله است طبسين و قوهستان و نسا و ابيورد و ابرشهر و جام و باخرز و طوس ... و زُوْزَن و اسفراين ...». با نگاهی به نقشه‌های جغرافیایی امروز و مطابقت نقاط گفته شده با نقاط و شهرهای امروزی، گستردگی ربع نیشابور، نمودی عینی‌تر می‌یابد. این، ربع نیشابور است، ربع غربی خراسان کهن. چنانکه پیش‌تر گفته شد؛ در زبان فارسی باستان و فارسی دری، «خراسان» به معنای مشرق و «خاوران» به معنای مغرب است پس از این نگاه؛ نیشابور، «خاورانِ خراسان کهن» است.

 

- نیشابور خراسان، شکوه فرهنگ و تاریخ خاوران ایران

از دیگر نگاه، این نیشابور، خود یک خاوران به معنی شرقی و سوی طلوع روشنی و گسترانیدن سپیده و روشنایی است زیرا در درازای تاریخ خود، همواره سرچشمه و سرآغاز بوده است. در دوران پیش از اسلام، نیشابور با نام نامور «ابرشهر» و «اپرنک‌شهر» و «اپارخشتر»، سرزمین خراسان را به دوران اشکانیان و پارت‌ها پیوند می‌دهد که پدیدآورندگان یکی از دوران‌های شکوه تمدن ایرانی‌اند. همچنین و در متون کهن ایرانی می‌خوانیم که آذر برزین مهر بر کنار آب سوور در بوم ابرشهر جای دارد و پس از آن، گشتاسب‌شاه، این آتش سپند بهرامی را بر کوه ریوند بوم نیشابور می‌نشاند و آن کوهستان، پشته گشتاسپان، نام می‌‌گیرد.

نیشابور، در دوران چیرگی تازیان بر ایرانیان، دارالاماره ابومسلم خراسانی و مرکز نخستین فعالیت‌های آزادیخواهانه و بیگانه‌ستیزانه خراسانیان می‌شود و چندی نمی‌گذرد که پایتخت نخستین حکومت ایرانی، به دست طاهریان در نیشابور، برپای می‌گردد. مدینة‌الرضای نیشابور، در سال 200 هجری، میزبان آبرومند و شکوه‌آفرین بزرگمردی معناپیشه است که امروز آرامگاه و بارگاه آن بزرگوار، منبع و منشاء نور و مهرورزی سرزمین خورشیدی خراسان، فخر خاوران و پایتخت معنوی ایران است. نیشابور، همچنین پایگاه پویا و بزرگ و شکوهمند علم، فرهنگ و تمدن اسلامی است، چنانکه نیشابور را در این دوره، با القابی همچون «امّ‌البلاد مسلمین»، «معدن الفضلاء و منبع العلماء»، «دارالعلم»، «چشم خراسان» و ... یاد می‌‌کنند.

عطاملک جوینی، نیشابور را چنین توصیف می‌کند: «اگر زمین را، نسبت به فلک توان داد، بلاد به مثابت نجوم آن گردد و نیشابور از میان کواکب، زهره زهرای آسمان باشد. و اگر تمثیل آن به نفس بشری رود، به حسب نفاست و عزت انسان، عین انسان تواند بود» و ابن‌حوقل در قرن چهارم هجری، درباره اقلیم، موقعیت تمدنی و ارتباطی نیشابور در خراسان، چنین می‌نگارد: «انّهُ لیس بخراسان مدینةٌ اَصحَّ هواءَ و افسحُ فضاء و اشدُّ عمارة و ادومُ تجارة و اکثر سابلة و اعظم قافلة من نیسابور» و اصطخری می‌گوید: «از بغداد، هیچ شهری در مشرق، بزرگتر و آبادانتر از ری نیست مگر نیشابور که عرصه آن فراختر است.» و ابن ابی طیّب که برخی، نشان آرامگاه او را به نام «پیر حاجات»، در ولایت بیهق قدیم یا سبزوار کنونی می‌دهند درباره نیشابور خراسان می‌سراید:

فلکُ الاَفاضِل ارضُ نیسابور

مَرسی الانامِ و لیس مَرسَی بور

دُعیت ابرشهر البلادِ لانّها

قطب و سائرها رسوم السور

 

 

 

- نیشابور، گرانیگاه هویت فرهنگی خراسان و مرکز استان خاوران

باری! خراسان، احیاگر زبان فارسی و خاستگاه سرآمدان و نخستین‌های عرفان، فلسفه، ادبیات و ... در حوزه فرهنگ و تمدن ایران است. خراسان، از دیرباز، دارای جایگاهی ویژه در علم، ادب و سیاست بوده و شمار دانشمندان، ادبا و سیاستمدارانی که از این سرزمین برخاسته‌اند و به فرهنگ ایرانی-اسلامی خدمت کرده‌اند، به حدّی گسترده است که تفحّص در احوال و آثار یکایک آنان، پژوهشی بس عظیم را می‌طلبد. چرا که هر یک از شهرهای عمده این ولایت، مهد نخبگانی بوده است که تالیفات برخی از آنان، به ده‌ها جلد می‌رسد. نیشابور، تنها شهر عمده خراسان است که در قلمرو ایران امروز، باقی مانده است. استاد عبدالحمید مولوی، در بازنمایی گوشه‌ای از ابعاد فرهنگی نیشابور چنین می‌گوید: «با مراجعه به تواريخ قرون اوليه‌ اسلام، هيچ شهري مانند نيشابور در بلاد اسلامي از شرق تا غرب، وجود نداشته و به كوتاهي سخن مي‌توان گفت كه اهميت علمي نيشابور در ترويج دين اسلام و بسط علوم مختلفه‌ي آن، مانند نداشته است و چون نيشابور جزو خراسان است به عبارت ديگر مي‌توان گفت كه خراسان در ترويج دين اسلام و تاليف كتب ديني و پيشرفت علوم متداوله وقت، بر تمام ممالك اسلامي، تفوق داشته و علمدار نشر احاديث و احكام قرآن و بسط علوم ديني در روي زمين بوده است.»

و این نیشابور، مرکز غرب خراسان بزرگ، گرانیگاه تاریخ و هویت فرهنگی خراسان و تنها شهر عمده خراسان کهن است که امروز در مرزهای ایران بزرگ خودنمایی می‌کند. پس اگر به «خاوران» به معنای «مغرب» آن، نسبت به ولایت پهناور «خراسان» بنگریم؛ نیشابور را بخش غربی یا «خاوران خراسان کهن»، و اگر «خاوران» را به معنای «مشرق» و «خاورزمین» آن در نظر آوریم؛ نیشابور را که در کنار بلخ و مرو و هرات، یکی از چهار استوانه خراسان کهن، «گرانیگاه و بنیاد هویت خراسان»، «نماد تاریخ و فرهنگ ایران بزرگ» و پاره‌ای ارجمند از جغرافیای شرق کشورمان است، این نیشابور را، آینه تمام‌نمای خاوران ایران عزیزمان دریافته و چه خوب و شایسته و پُرمعناست که نام «خاوران» را به عنوان نام پیشنهادی استانی که به مرکزیت نیشابور، تشکیل می‌شود، در نظر داشته باشیم و این «خاوران» که در اینجا بازنمایی و بازشناسی گردید، با پیشینه تاریخی و فرهنگی و موقعیت جغرافیای تاریخی نیشابور، همخوانی کمال و تمامی دارد. پس، «نیشابور» را «خاوران خراسان بزرگ کهن» و «استان نیشابور» را «استان خاوران» ایران عزیزمان می‌شناسیم. باشد تا با تاسیس استان خاوران، و فراهم آمدن بسترها و زیرساخت‌ها، شاهد خدمات دوچندان نیشابور و نیشابوریان به فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی و خیزش دوباره تمدن‌آفرینی خراسان فرهنگی باشیم. 

 

فرزنـد نیشابورم و در سینـه‌ام،

هزاران خراسان، نهفته است.

«یار خراسانی»

#1 عطف به: نیشابور، خاورانشهر خراسان و پایه‌گذار استان خاوران ایران اسلامی

avatar
احسان - سه شنبه 09 اردیبهشت 1393  

سپاسگذارم جناب یار خراسانی ولی توجه کنیم که اگر قرار باشد استانی تشکیل شود، نامش باید «استان نیشابور» باشد. این نامهای پیشنهادی مانند خاوران و بینالود و ... هیچ کدام مناسب نیشابور نیستند. این نام های عجیب و غریب برای شهرهایی خوبند که پیشینه چندانی ندارند. خاوران یعنی «خور + بران» یعنی جایی که خورشید غروب می کند یعنی متضاد خراسان است. استانی که در شرق ایران است چرا باید نامش خاوران باشد؟

همان طور که می دانید، چهار شهر بزرگ خراسان قدیم عبارت بودند از: نیشابور، مرو، بلخ، هرات. حالا به این فهرست دقت کنید:
در افغانستان : استان هرات به مرکزیت هرات و استان بلخ به مرکزیت مزار شریف وجود دارد.
در ترکمنستان: استان مرو (ماری) به مرکزیت شهر مرو وجود دارد.
در ازبکستان: استان بخارا به مرکزیت شهر بخارا و استان سمرقند به مرکزیت شهر سمرقند وجود دارد.
حالا در ایران: استان «بینالود» به مرکزیت نیشابور!!! (اگر تشکیل شود).

#2 عطف به: نیشابور، خاورانشهر خراسان و پایه‌گذار استان خاوران ایران اسلامی

avatar
رئوفی - چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393  

با تشکر از جناب یار خراسانی، فرمایش آقا احسان کاملا صحیح است. نام استان نیشابور باید در اولویت باشه و نامهایی مثل خاوران، بینالود، ابرشهر و ... به عنوان نامهای جایگزین میتونن به عنوان نامهای بعدی مطرح باشن. در کل فکر میکنم بحث های تئوری حتی در مورد نام استان نیشابور، خیلی مفید هستن چون هر کدوم ابعاد مختلفی از توانمندیهای نیشابور رو مورد بررسی قرار میدن و این خیلی خوبه. مثلا همینجا به این موضوع توجه شده که نیشابور در خراسان بزرگ، جزئ چهار شهر عمده بوده و چون شهر عمده غربی هست خاوران به معنی خوربران هست و چون قراره استانی در شرق ایران باشه خاوران به معنی مشرقه یعنی استان شرقی.

#3 عطف به: نیشابور، خاورانشهر خراسان و پایه‌گذار استان خاوران ایران اسلامی

avatar
نیشابور زادگاه علم - چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393  

باسلام وتشکر از یارخراسانی واحسان جان ممنونم از اطلاعاتتون وبه شما افتخارمیکنم ویارخراسانی عزیز لطفا اطلاعاتی از تمدن کهن نیشابور (هزاران سال قبل از میلاد مسیح )مانند کوره سفال پزی وشیشه گری وبرنز درشهرک فیروزه نیشابور وپیکره آدم درکریم آباد نیشابور و...که همه خبر از عظمت وتاریخ کهن نیشابور میدهند را برای خوانندگان زحمت بکشد.ممنونم.

#4 عطف به: نیشابور، خاورانشهر خراسان و پایه‌گذار استان خاوران ایران اسلامی

avatar
یار خراسانی - چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393  

درود و سپاس حضور همشهریان و خوانندگان گرامی
بدین وسیله از همراهان گرانقدر احسان، رئوفی و نیشابور زادگاه علم به خاطر توجهی که به نوشته بنده داشته‌اند و از نظرات ارزشمندشان بهرمند شدم، قدردرانی می‌نمایم.
خاورانشهر و استان خاوران، دو نام است که با بررسی و مطالعه پیشینه تاریخی و موقعیت جغرافیایی نیشابور عزیز، می‌توان برداشت نمود. بدون هیچ گمانی، نیشابور بهترین نام برای استان نیشابور است و بنده نیز سخنان دوستان را تایید می‌نمایم.
دوستان، یکی از کارهایی که ما می‌توانیم برای نیشابور انجام دهیم تولید مفاهیم و محتواهای دارای پشتوانه علمی و منطقی در زمینه نیشابور است به تعبیری، چنین باید گفت که این یکی از کارهایی است که ما فرزندان نیشابور، می‌توانیم برای هویت تاریخی و فرهنگی و اعتلای همه جانبه سرزمین خود انجام دهیم. بنابراین از دوست عزیزمان احسان عزیز که نظر ارزنده و متینی درباره نوشته بنده ارائه داده‌اند خواهش می‌کنم در صورتی که تمایل دارند به عنوان نمونه، همین نظرشان و یا سایر نقطه نظرهایشان را بصورت بسط یافته‌تر در همین سایت روزنه به صورت مطلب یا مقاله تحلیلی ارائه نمایند. بنده بر این باورم که همین اندیشه ها و تلاش های ماست که آینده سرزمین ما را می‌سازد.
در مورد فرمایش دوست عزیزمان "نیشابور، زادگاه علم و تمدن" سعی می کنم در صورتی که مطالبی درباره موضوع موردنظرشان یافتم ارائه نمایم.
پیروز و پاینده باشید
http://kh-metropolis.blogfa.com
یار خراسانی

#5 عطف به: نیشابور، خاورانشهر خراسان و پایه‌گذار استان خاوران ایران اسلامی

avatar
سعید کلانی - چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393  

"خاوران" نام پیشنهادی اولیه استان خراسان جنوبی به" مرکزیت بیرجند" بود انهم زمانی که در غرب ایران کرمانشاهان کنونی بنام "باختران" بود و اکنون نیز نام" شبکه استانی صداو سیمای مرکز بیرجند" بنام "خاوران"می باشد

#6 عطف به: نیشابور، خاورانشهر خراسان و پایه‌گذار استان خاوران ایران اسلامی

avatar
احسان - پنج شنبه 11 اردیبهشت 1393  

ممنون از دوستان. همه ما باید یکدل شویم و برای سربلندی شهر و استانمان بکوشیم، نیشابور در گذشته همردیف بلخ بوده است، همردیف بلخ بودن چیز کمی نیست.

#7 عطف به: نیشابور، خاورانشهر خراسان و پایه‌گذار استان خاوران ایران اسلامی

avatar
بهزاد - پنج شنبه 11 اردیبهشت 1393  

اما الان که خاوران، اسم هیچ استانی نیست.

#8 عطف به: نیشابور، خاورانشهر خراسان و پایه‌گذار استان خاوران ایران اسلامی

avatar
یار خراسانی - شنبه 13 اردیبهشت 1393  

درودی دوباره
با سپاس از همه همشهریان و همراهان گرامی
به اطلاع جناب احسان عزیز برسانم که دارم بر روی یک مطلب کار میکنم که در یک قسمت آن مطالبی در باره بلخ آمده است. به امید خدا به زودی خدمتتان تقدیم خواهم کرد. البته همشهری عزیز! منتظر مطلب شما هم هستیم.
دست به دست هم دهیم به مهر
میهن خویش را کنیم آباد

http://kelasedars.org/wp-content/uploads/2012/02/mihan.png
تقدیم به شما

سرافراز و بهروز باشید

#9 عطف به: نیشابور، خاورانشهر خراسان و پایه‌گذار استان خاوران ایران اسلامی

avatar
احسان - یک شنبه 14 اردیبهشت 1393  

سپاس فراوان از یار خراسانی
از مطالب خوب شما استقبال می کنیم. در این مدت که به این سایت سر می زنم همیشه مطالب شما را می خوانم. من هم به امید خدا امتحانات ترمم تمام شود مطالبی خواهم نوشت.

#10 عطف به: نیشابور، خاورانشهر خراسان و پایه‌گذار استان خاوران ایران اسلامی

avatar
ع.شيرازي - چهارشنبه 17 اردیبهشت 1393  

با تشكر از نظرات دوستان
به نظر بنده، سابقه يك شهر،ولايت يا استان پتانسيل و ظرفيت بسيار بالايي است كه حتي با وجود توجيهات منطقي و صحيح فراوان جهت نامگذاري، به هيچ عنوان توانايي رقابت با اين قدمت و اصالت رو نخواهد داشت حتي اگر در آينده با تبليغات فراوان عناوين و اسامي ترويج و تبليغ گردد كه طبعا صرفنظر از هزينه وقت زيادي نيز مي بايست صرف اين مورد گردد. در جهان امروز كه ارتباطات از محدوده شهر و استان حتي كشور،فراتر رفته و بحث دهكده جهاني فراگير شده است پسنديده تر آن است كه هويت موجود كه در سطح جهاني شناسنامه دار و شناخته شده است مورد تاكيد قرار گيرد. از طرفي انطباق تاريخ،تمدن و فرهنگ اين سرزمين كهن با اسامي جديد كار آساني نيست به عنوان مثال اگر يك اروپايي كانال تلويزيون اينترنتي با نام نيشابور را دريافت و رصد كند بلافاصله ماهيت اين شهر در ذهن ايشان متبادر خواهد شد بدون اينكه نيازي به توضيحات اضافه اي باشد و بعلاوه در نامهاي جديد خواننده، بيننده يا شنونده ناچارا لحظاتي را مي بايست تامل كند تا اساسا بتواند مبدا را شناسايي كند. لذا به زعم بنده:
استان نيشابور نه يك كلمه كم نه يك كلمه زياد.....

درج نظر

کد موجود در تصویری که مشاهده می کنید را وارد کنید
XML نظرات: RSS | Atom

پل های ارتباطی کاربران گرامی با روزنه

مناسبت ها

فهرست وقایع ماه محرم الحرام
کمپین حمایت از کالای ایرانی

اوقات شرعی نیشابور

۰۴:۰۰
۰۵:۲۶
۱۱:۲۵
۱۷:۲۴
۱۷:۴۲

آمار بازدیدکنندگان

۱۰
۲۷۷
۱۹۸۹
۹۵۶۰۹۰۰