لینک به روزنه

www.rovzane.com

افلاک نمای خیام- تلسکوپ

تلفن: 2226020
آدرس: بلوار خیام
گروه: بانک اطلاعات > ادارات و ارگان های دولتی > میراث فرهنگی
تعداد بازدید:538

پل های ارتباطی کاربران گرامی با روزنه

اوقات شرعی نیشابور

۰۴:۱۷
۰۵:۵۰
۱۲:۳۳
۱۹:۱۶
۱۹:۳۴

آمار بازدیدکنندگان

۶
۲۰۸۰
۲۶۰۸
۱۰۰۴۸۹۶۲