لینک به روزنه

www.rovzane.com

افلاک نمای خیام- تلسکوپ

تلفن: 2226020
آدرس: بلوار خیام
گروه: بانک اطلاعات > ادارات و ارگان های دولتی > میراث فرهنگی
تعداد بازدید:545

پل های ارتباطی کاربران گرامی با روزنه

اوقات شرعی نیشابور

۰۳:۲۶
۰۵:۱۷
۱۲:۳۵
۱۹:۵۴
۲۰:۱۴

آمار بازدیدکنندگان

۱۰
۵۷۲
۱۵۹۳
۱۰۱۹۰۷۶۶