لینک به روزنه

www.rovzane.com

پویا صنعت‌ گسترکیان‌

نام مدیر: انواع قالب فلزی بروش ماشینکار
تلفن: 3330247 - 05523267237
آدرس: نیشابور - شهرک صنعتی خیام - بهره وری 8
گروه: بانک اطلاعات > کارخانجات > صنایع فلزی
تعداد بازدید:251

پل های ارتباطی کاربران گرامی با روزنه

اوقات شرعی نیشابور

۰۳:۲۶
۰۵:۱۷
۱۲:۳۵
۱۹:۵۴
۲۰:۱۴

آمار بازدیدکنندگان

۱۵
۴۴۵
۱۶۴۲
۱۰۱۸۹۰۴۶