لینک به روزنه

www.rovzane.com

تعاونی تولیدی خیام صنعت نیشابور

نام مدیر: اجزاء موتورهای وسایل نقلیه - روغن سرد کن - مجموعه لوله های سیستم سوخت
تلفن: 3353473 - 3330385
فکس: 09151516330
آدرس: نیشابور - شهرک صنعتی خیام - بهره وری 6
گروه: بانک اطلاعات > کارخانجات > صنایع فلزی
تعداد بازدید:540

پل های ارتباطی کاربران گرامی با روزنه

اوقات شرعی نیشابور

۰۳:۲۶
۰۵:۱۷
۱۲:۳۵
۱۹:۵۴
۲۰:۱۴

آمار بازدیدکنندگان

۱۰
۵۳۴
۱۶۴۲
۱۰۱۸۹۱۳۵