لینک به روزنه

www.rovzane.com

قالبسازان خیام

نام مدیر: انواع قالب فلزی به روش ماشینکاری
تلفن: 0552-326-8107
فکس: 09153511307
آدرس: نیشابور - شهرک صنعتی خیام - بهره وری 6
گروه: بانک اطلاعات > کارخانجات > صنایع فلزی
تعداد بازدید:239

پل های ارتباطی کاربران گرامی با روزنه

ارتباط زنده نامزدهای انتخاباتی با مردم

مناسبت ها

فهرست وقایع ماه محرم الحرام

اوقات شرعی نیشابور

۰۴:۵۵
۰۶:۲۱
۱۲:۲۸
۱۸:۳۳
۱۸:۵۱

آمار بازدیدکنندگان

۸
۱۶۰۲
۱۵۸۶
۱۰۴۵۹۷۸۵