لینک به روزنه

www.rovzane.com

تعاونی تولیدی صنعت کشت فضل نیشابور

نام مدیر: گاو اهن و قطعات آن، نهرکن ، مرزکش سایر وسایل اماده سازی خاک ( کلوخ شکن دیسکی ) انواع تریلر و نیم تریلر ،برای پشت وسایل نقلیه ،
تلفن: 0552-326-8008
آدرس: نیشابور - شهرک صنعتی خیام - کوشش 1
گروه: بانک اطلاعات > کارخانجات > صنایع فلزی
تعداد بازدید:334

پل های ارتباطی کاربران گرامی با روزنه

اوقات شرعی نیشابور

۰۳:۲۶
۰۵:۱۷
۱۲:۳۵
۱۹:۵۴
۲۰:۱۴

آمار بازدیدکنندگان

۱۱
۵۱۳
۱۶۴۲
۱۰۱۸۹۱۱۴