لینک به روزنه

www.rovzane.com

تدریس خصوصی زبان انگلیسی

نام مدیر: مصطفی یونسی
تلفن: ۰۹۱۵۳۵۲۵۹۲۱
پست الکترونیک:m_yoonesi [at] yahoo.co [dot] uk
گروه: بانک اطلاعات > تخصص ها
تعداد بازدید:251
توضیحات:۱.برگزاری کلاسهای زبان ویژه کنکور کارشناسی کارشناسی ارشد و دکتری ۲. برگزاری کلاسهای آمادگی برای آزمونهای بین اللمللی زبان انگلیسی ۳. برگزاری دورهای ویژه زبان انگلیسی ویژه مهاجرین و تجار توسط دانشجوی دکتری زبان انگلیسی با بیش لز ۱۸ سال سابقه تدریس در مشهد تهران و شهرستانها

پل های ارتباطی کاربران گرامی با روزنه

اوقات شرعی نیشابور

۰۵:۰۸
۰۶:۳۴
۱۲:۴۱
۱۸:۴۸
۱۹:۰۶

آمار بازدیدکنندگان

۱۶
۱۵۸۸
۲۳۸۹
۹۹۵۲۳۲۳