لینک به روزنه

www.rovzane.com

مهد ستاره ها

نام مدیر: معصومه آمارلو
آدرس: خیابان امام خمینی بین امام خمینی 30 و 32
گروه: بانک اطلاعات > مراکز بهزیستی > روستا مهدها
تعداد بازدید:47

پل های ارتباطی کاربران گرامی با روزنه

اوقات شرعی نیشابور

۰۵:۰۸
۰۶:۳۴
۱۲:۴۱
۱۸:۴۸
۱۹:۰۶

آمار بازدیدکنندگان

۱۲
۱۵۰۰
۲۳۸۹
۹۹۵۲۲۳۵