لینک به روزنه

www.rovzane.com

تعمیرگاه اتومبیل

بانک اطلاعات > خدمات خودرو > تعمیرگاه اتومبیل
 
جستجو در:
نمایش 1 تا 20 از مجموع 51
1 2 3 > >>
1.
  
نام: تاجیک
تلفن: 2226597
آدرس: نیشابور- خیابان سیمتری طالقانی- کوچه مقداد
گروه: تعمیرگاه اتومبیل
2.
  
نام: محسن فروغی
فکس: 09153513191
آدرس: نیشابور- خیابان سیمتری طالقانی- نرسیده به پنجراه- کوچه شهید الیشه(مقداد)
گروه: تعمیرگاه اتومبیل
3.
  
نام: دشتیانی
تلفن: 2211313
فکس: 09151504250
آدرس: نیشابور- خیابان سیمتری
گروه: تعمیرگاه اتومبیل
4.
  
نام: حسینی
تلفن: 3353102
فکس: 09153522331-09155513036
آدرس: نیشابور- خیابان شریعتی- نمایندگی سایپا
گروه: تعمیرگاه اتومبیل
5.
  
نام: پیوندی
تلفن: 2222993
آدرس: نیشابور- خیابان سیمتری
گروه: تعمیرگاه اتومبیل
6.
  
نام: اسعدی
تلفن: 2224153
آدرس: نیشابور- خیابان کاشمر
گروه: تعمیرگاه اتومبیل
7.
  
نام: علی آبادی
آدرس: نیشابور- خیابان کاشمر
گروه: تعمیرگاه اتومبیل
8.
  
نام: حصیرباف
آدرس: نیشابور- خیابان شریعتی- نبش شریعتی 6
گروه: تعمیرگاه اتومبیل
9.
  
نام: خرم
آدرس: نیشابور- خیابان سیمتری طالقانی- مقابل ارگ جنوبی
گروه: تعمیرگاه اتومبیل
10.
  
نام: بیات
فکس: 09151532740
آدرس: نیشابور- خیابان سیمتری طالقانی- جنب توانیر
گروه: تعمیرگاه اتومبیل
11.
  
نام: حاتمی
تلفن: 6612230
آدرس: نیشابور- شهرک بهداری- خیابان آموزگار- نبش پرستار
گروه: تعمیرگاه اتومبیل
12.
  
نام: محمدی
تلفن: 3330639
فکس: 09153526778
آدرس: نیشابور- انتهای خیابان شریعتی
گروه: تعمیرگاه اتومبیل
13.
  
نام: ملک کندی
آدرس: نیشابور- خیابان سیمتری طالقانی- روبروی بهزیستی
گروه: تعمیرگاه اتومبیل
14.
  
نام: زکی
آدرس: نیشابور- خط کاشمر
گروه: تعمیرگاه اتومبیل
15.
  
نام: مهندس حمید وکیلی
آدرس: نیشابور- خیابان سیمتری
گروه: تعمیرگاه اتومبیل
16.
  
آدرس: نیشابور- خیابان شهید جعفری- چهارراه راه آهن
گروه: تعمیرگاه اتومبیل
17.
  
نام: محمدی
آدرس: نیشابور- بلوار شهید بهشتی- روبروی بهشتی 6
گروه: تعمیرگاه اتومبیل
18.
  
تلفن: 2245765
آدرس: نیشابور- بلوار جمهوری- بلوار دانش آموز
گروه: تعمیرگاه اتومبیل
19.
  
تلفن: 3332345
آدرس: نیشابور- بلوار شهید بهشتی- جنب خوابگاه حضرت زینب
گروه: تعمیرگاه اتومبیل
20.
  
آدرس: نیشابور- بلوار شهید بهشتی- شهید بهشتی 18
گروه: تعمیرگاه اتومبیل
1 2 3 > >>

پل های ارتباطی کاربران گرامی با روزنه

ارتباط زنده نامزدهای انتخاباتی با مردم

مناسبت ها

فهرست وقایع ماه محرم الحرام

اوقات شرعی نیشابور

۰۳:۵۸
۰۵:۲۳
۱۱:۲۶
۱۷:۲۹
۱۷:۴۶

آمار بازدیدکنندگان

۲۵
۷۱۱
۱۹۲۰
۱۰۴۶۳۱۶۶