لینک به روزنه

www.rovzane.com

گیم نت و بازی های کامپیوتری

بانک اطلاعات > مشاغل > مشاغل ض - گ > گیم نت و بازی های کامپیوتری
 
جستجو در:
نمایش 1 تا 17 از مجموع 17
1.
  
تلفن: 2217926
فکس: 09159512502-09354109661
آدرس: نیشابور- خیابان فردوسی شمالی- جنب کانون فرهنگی باهنر
گروه: گیم نت و بازی های کامپیوتری
2.
  
نام: عین آبادی
آدرس: نیشابور- خیابان کمال- چهارراه شریعتی
گروه: گیم نت و بازی های کامپیوتری
3.
  
نام: حسینی
آدرس: نیشابور- شهرک قدس- روبروی دانشگاه 15
گروه: گیم نت و بازی های کامپیوتری
4.
  
نام: محروقی
تلفن: 3340144
آدرس: نیشابور- خیابان 17 شهریور- نبش 17 شهریور 26
گروه: گیم نت و بازی های کامپیوتری
5.
  
نام: علی نباتی
آدرس: نیشابور- ابتدای بلوار شهید بهشتی
گروه: گیم نت و بازی های کامپیوتری
6.
  
تلفن: 3351360
آدرس: نیشابور- خیابان 17 شهریور- بین 17 شهریور 31 و 29
گروه: گیم نت و بازی های کامپیوتری
7.
  
نام: پیرانی
فکس: 09151502487
آدرس: خیابان امام-ارگ شمالی
گروه: گیم نت و بازی های کامپیوتری
8.
  
نام: فکری
آدرس: نیشابور- خیابان 15 خرداد- روبروی بیمه آسیا
گروه: گیم نت و بازی های کامپیوتری
9.
  
نام: تازه دل
تلفن: 6619744
آدرس: نیشابور- شهرک فرهنگیان- شهید سوم- خیام10- پلاک 1
گروه: گیم نت و بازی های کامپیوتری
10.
  
نام: دهنوی
آدرس: نیشابور- خیابان امام- میدان بی بی شطیطه- خیابان شایسته
گروه: گیم نت و بازی های کامپیوتری
11.
  
نام: حصاری
آدرس: نیشابور- خیابان سیمتری طالقانی- داخل کوچه روبروی توانیر
گروه: گیم نت و بازی های کامپیوتری
12.
  
نام: صدیقی
تلفن: 6614785
آدرس: نیشابور- انتهای شهرک قدس
گروه: گیم نت و بازی های کامپیوتری
13.
  
نام: آبغویی
تلفن: 2222720
آدرس: نیشابور- خیابان فرحبخش غربی- بین خیابان خاتم و 22 بهمن غربی16
گروه: گیم نت و بازی های کامپیوتری
14.
  
نام: گنجعلی
تلفن: 6620949
آدرس: نیشابور- شهرک قدس- نبش دانشگاه 4
گروه: گیم نت و بازی های کامپیوتری
15.
  
نام: شوره ای
تلفن: 3353013
آدرس: نیشابور- تقاطع امیرکبیر و 17 شهریور
گروه: گیم نت و بازی های کامپیوتری
16.
  
نام: سلیمی
تلفن: 6616880
آدرس: نیشابور- شهرک قدس- نبش دانشگاه 6
گروه: گیم نت و بازی های کامپیوتری
17.
  
تلفن: 2244458
آدرس: نیشابور- خیابان دارایی- جنب رستوران اعیانی
گروه: گیم نت و بازی های کامپیوتری

پل های ارتباطی کاربران گرامی با روزنه

اوقات شرعی نیشابور

۰۴:۲۷
۰۵:۵۹
۱۲:۳۷
۱۹:۱۴
۱۹:۳۲

آمار بازدیدکنندگان

۱۱
۱۵۲۹
۱۴۵۲
۱۰۳۸۷۰۰۳