لینک به روزنه

www.rovzane.com

مجتمع های خدمات بهزیستی روستایی

بانک اطلاعات > مراکز بهزیستی > مجتمع های خدمات بهزیستی روستایی
 
جستجو در:
نمایش 1 تا 11 از مجموع 11
1.
  
نام: لیلا خاکی
تلفن: 0552 - 422387
آدرس: نیشابور - شهر عشق آباد
گروه: مجتمع های خدمات بهزیستی روستایی
2.
  
نام: کبرا سوختانلو
تلفن: 0552-5233414
آدرس: نیشابور - روستای برزنون
گروه: مجتمع های خدمات بهزیستی روستایی
3.
  
نام: صدیقه خشایی
تلفن: 0552-5273236
آدرس: نیشابور - شهر چکنه
گروه: مجتمع های خدمات بهزیستی روستایی
4.
  
نام: حشمت رضوانی
تلفن: 02443446
آدرس: نیشابور - روستای فرخک
گروه: مجتمع های خدمات بهزیستی روستایی
5.
  
نام: اقدس حسینی
تلفن: 0552 - 3232310
آدرس: نیشابور - شهر درود
گروه: مجتمع های خدمات بهزیستی روستایی
6.
  
نام: اعظم امیرگان
تلفن: 0552-4573366
آدرس: نیشابور - روستای شوراب
گروه: مجتمع های خدمات بهزیستی روستایی
7.
  
نام: صغرا خانلقی
آدرس: نیشابور - روستای شورگشت
گروه: مجتمع های خدمات بهزیستی روستایی
8.
  
نام: نسرین سالار عبدی
تلفن: 0552 - 3223661
آدرس: نیشابور - شهر قدمگاه
گروه: مجتمع های خدمات بهزیستی روستایی
9.
  
نام: ام البنین تقی آبادی
تلفن: 0552-4522718
آدرس: نیشابور - روستای تقی آباد
گروه: مجتمع های خدمات بهزیستی روستایی
10.
  
نام: عذرا خانلقی
تلفن: 0552-4522952
آدرس: نیشابور - شهر فیروزه
گروه: مجتمع های خدمات بهزیستی روستایی
11.
  
نام: دولابی
تلفن: 0552 - 3323630
آدرس: نیشابور - روستای باغشن
گروه: مجتمع های خدمات بهزیستی روستایی

پل های ارتباطی کاربران گرامی با روزنه

ارتباط زنده نامزدهای انتخاباتی با مردم

مناسبت ها

فهرست وقایع ماه محرم الحرام

اوقات شرعی نیشابور

۰۴:۵۳
۰۶:۲۰
۱۲:۲۸
۱۸:۳۶
۱۸:۵۴

آمار بازدیدکنندگان

۸
۲۱۰۴
۱۷۹۱
۱۰۴۵۶۰۵۱