لینک به روزنه

www.rovzane.com

میراث فرهنگی

بانک اطلاعات > ادارات و ارگان های دولتی > میراث فرهنگی
 
جستجو در:
نمایش 1 تا 10 از مجموع 10
1.
  
تلفن: 2217316-2231175
آدرس: میدان خیام
گروه: میراث فرهنگی
2.
  
تلفن: 2226020
آدرس: بلوار خیام
گروه: میراث فرهنگی
3.
  
تلفن: 2240350
آدرس: بلوار خیام
گروه: میراث فرهنگی
4.
  
تلفن: 2241728
آدرس: خیابان امام خمینی
گروه: میراث فرهنگی
5.
  
تلفن: 2246690
آدرس: میدان خیام
گروه: میراث فرهنگی
6.
  
تلفن: 2214910
آدرس: میدان خیام
گروه: میراث فرهنگی
7.
  
تلفن: 2246590
آدرس: میدان خیام
گروه: میراث فرهنگی
8.
  
تلفن: 2224515
آدرس: آرامگاه خیام
گروه: میراث فرهنگی
9.
  
تلفن: 2223141
آدرس: آرامگاه خیام
گروه: میراث فرهنگی
10.
  
تلفن: 2225666-2215190-2222039-2240907
آدرس: خیابان امام خمینی– خیابان شهید فیاض بخش جنوبی
گروه: میراث فرهنگی

مناسبت ها

بر چهره ی گل نسیم نوروز خوش است
کلاس آموزش قرآن کریم بصورت زنده

آمار بازدیدکنندگان

۲۳
۱۲۲
۲۹۴۶
۸۰۸۴۵۴۰